Edmund Burke's bog

TANKER OM DEN FRANSKE REVOLUTION
af Edmund Burke, 252 sider.

Tilbudspris: 125,-kr. (+porto)
Normalpris: 259,-kr.

Bogen kan bestilles på e-post:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

En bog, der fik verdenshistorisk betydning. Den bidrog afgørende til at gøre England til uforsonlig modstander af den politiske totalitarisme, som første gang brød frem i Frankrig i 1789. Med udgangspunkt i kristendommen undsiger Burke en totalitær politik og tænkning med en sådan vægt og styrke, at hans værk lige siden har været inspiration i ethvert opgør mod totalitarismen - denne være sig rød eller sort. Også i 1980'ernes opgør med 68-revolutionen har Burke haft stor betydning, ikke mindst i USA.

Fra Edmund Burke's forfatterskab og tankeverden udgår et budskab om menneskets ansvarlighed og historiske sammenhæng og eksistens, som ikke mindst et dansk åndsliv, der lever i totalitarismens skygge og under dens fristelser, har behov for at blive konfronteret med.

Reflections on the Revolution in France udkom første gang i 1790, her oversat af Chr. Truelsen 1987.


Martin LutherMOD TYRKEN OG JØDEN
af Martin Luther, 232 sider,
genoptrykt marts 2012. (Læs debat).

Tilbud: 180,-kr. (+porto)
Normalpris: 225 kr
Bestil bogen: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Paven, tyrken og jøden, disse tre opregner Martin Luther selv som kristendommens store modstandere. På én gang djævelens tjenere og Guds straffende advarsler til kristenheden.

Der er mange, der i dag siger, at vi tallesammen tror på den samme gud, kristne, jøder og muslimer. Det er naturligvis ikke sandt. Vi, der er kristne, tror på Gud som Jesu Kristi Fader, og muslimer, der opfatter Jesus som en tredjerangs profet, og jøder, der opfatter Jesus som en falsk Messias, tror derfor ikke på Gud.

Det er denne enkle sandhed, Marin Luther understreger i sine skrifter om tyrken og jøden. Her bliver kristendommen som tro på Kristus forkyndt - i et lidenskabeligt opgør med den falske tro og enhver usand forbrødring. Alting er ikke lige meget,, og kristendom er ikke tomme, tandløse ord.

Oversat af Chr. Truelsen 1999.


Synd TappertSYND TAPPERT - Bidrag til en folkelig frimodighed
af Søren Krarup, 102 sider.

Tilbudspris: 40,-kr. (+porto)
Normalpris: 60,-kr.

Bogen kan bestilles på e-post:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Det sidste slægtleds Danmark, Også et jubilæum, Fundamentalisme, Friheds abstrakte ven, Modløshed, Skamfuldhed, Den barmhjertige højkommissær, Det nationale, En dansk skæbne, Forudsætningsløshedens illusion, Af en hofmarskals bekendelser og Bededag 1990 - 11 essays og en prædiken.

"Vær da synder og synd tappert, men tro og glæd dig stærkere i Kristus, som har sejret over synden, døden og verden". (Fra et brev af Martin Luther til Melanchton 1521.)

Bogen udkom 1990.


HorstmannSarkos Anastasis - skabningens forventning og synderens håb
af Johs. Horstmann, 32 sider.

Pris: 35,-kr (+porto)
Bestil eksamplarer: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

I anledning af Johannes Horstmanns (1915-1999) hundredårsdag udkommer hans store essay om Sarkos Anastasis.

Fra essayets indledning:
"Som de græsk-kyndige blandt mine tilhørere [...] vil have forstået, er mit emne det, som i den apostoliske trosbekendelse hedder »kødets opstandelse«. …
Anledningen … til, at jeg har givet mig i lag med dette emne, er [...] at det forekommer mig, at artiklen om kødets opstandelse fører en lidt for tilbagetrukket tilværelse i nutidens theologi og forkyndelse.
[...] »Vi har den fremtid, som Gud under os«, således udtrykte (P. G.) Lindhardt noget af det samme i debatten om det evige liv. Man vil ikke kunne bestride rigtigheden af det, der her siges. [...] (Men) selv om man hos Luther udenfor al tvivl kan træffe på den samme tanke, [...] så finder man sideløbende hermed en udtalt forventning om [...] en fremtidig opstandelse fra de døde, som er så massiv og kirkelig orthodox som nogen, og som han ikke synes at føle den mindste forlegenhed overfor – og derfor heller ikke har noget behov for at få afmythologiseret. Dette som er en ubestridelig kendsgerning kunne tyde i retning af, at Luther forstår noget andet – eller noget mere – ved kødets opstandelse".

Foredraget, som er baggrunden for essayet, blev holdt ved Tidehvervs Sommermøde i 1969 på Krabbesholm Højskole.

Tidehvervs Forlag 2015.


Jens Christensens bog

KONFRONTATION - islam og kristendom
af Jens Christensen, 450 sider.

Tilbudspris: 150,-kr. (+porto)
Normalpris: 295 kr.

Bogen kan bestilles på e-post:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Forfatteren er født i 1899 i USA af danske forældre. I 1922 kom han til det nordvestlige Indien, hvor han arbejdede som kristen missionær, og da der i 1955 oprettedes en national luthersk kirke, Pakistan Lutheran Church, blev han denne kirkes første biskop. Han døde i Danmark i 1967.

Mødet med islam har tvunget forfatteren til ny besindelse på, hvad kristendom er. Skal islam tages alvorligt, er dette møde ikke konverserende "dialog", men Kristus-forkyndende opgør - konfrontation.


"Overalt begynder muslimerne at løfte hovedet, og der er glimt af håb i deres øjne…. Islams virkelighed drager mænd og nationer sammen på ny. Når først den kulturelle genforening og den politiske magtblok er etableret, vil intet holde islam fra igen at fremstå som en totalitær stat med verdensherredømmet som sit mål. Den totalitære opfattelse af staten medfører uvægerligt ideen om verdensherredømmet, især når selve staten opfattes som teokratisk". (Læs mere om Jens Christensen på: http://www.pakistanskirke.dk/)

Terroren har skræmt vestens folk, men vort kendskab til den fundamentale intolerances religiøse baggrund er ringe. Forestillinger om harmoni mellem islam og kristendom trives i en atmosfære af uvidenhed.

Bogen er oversat af Chr. Truelsen i 1989.


Horstmanns Etik Den kristne etik - formaningen ved Guds barmhjertighed
af Johannes Horstmann, 258 sider.

Tilbudspris: 100,-kr. (+porto)
Normalpris: 190,-kr.

Bogen kan bestilles på e-post:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

I årene 1989 og 1990 – mere præcist fra den 20. september 1989 til den 7. november 1990 – holdt pastor Johs. Horstmann (1915-1999) i sit hjem en række studiekredsforedrag over emnet: »Den kristne etik – formaningen ved Guds barmhjertig­hed«. Studiekredsen, som blev fulgt af godt en halv snes mennesker, løb altså over 15 måneder, og resultatet blev den række på i alt 10 sammenhængende foredrag om den kristne etik, som hermed udgives for første gang.

ISBN: 978-87-980509-2-6
Bogen udkommer 1. december 2011.


Horstmanns DogmatikEt grundrids af den kirkelige dogmatik
af Johannes Horstmann, 343 sider.

Tilbudspris: 125,-kr. (+porto)
Normalpris: 250,-kr.

Bogen kan bestilles på e-post:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

I efteråret 1988 holdt Johannes Horstmann på Københavns Universitet en forelæsningsrække under overskriften: »Et grundrids af den kirkelige dogmatik«. Det blev til i alt 29 forelæsninger i løbet af dette efterårssemester, og det er manuskriptet fra disse forelæsninger, som hermed udgives.

Om titlen skrev Horstmann: »Ordet kirkelig betyder ikke, at jeg agter at tale en traditionalistisk dogmatiks sag, og at jeg ser alle ulykker som stammende fra en kritisk holdning over for skrift og trosbekendelse ... Men ordet kirkelig skal holde dogmatikken fast ved det, som er dens og den øvrige teologis anliggende, nemlig at arbejde på, at dét Evangelium på ny kan forkyndes rent og purt, som alene er i stand til at skabe og opholde kirken, og det af mennesker, der uden ophør må sige til dette Evangelium: »Doce me, undervis mig!««

ISBN: 978-87-980509-5-7
Bogen udkom 2009.

Johs. H. Christensens anmeldelse af dogmatikken kan læses her: Anmeldelse.


Vilhelm Krarup: Opgørets Nødvendighed OPGØRETS NØDVENDIGHED - ord til øjeblikket fra et langt liv
af Vilhelm Krarup, 205 sider.

Tilbudspris: 75,-kr. (+porto)
Normalpris: 100,-kr.

Bogen kan bestilles på e-post:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Denne bog samler tidehvervspræsten og modstandsmandens artikler gennem 53 år: Et kristeligt og nationalt testamente.
Forfatteren gør op med den herskende humanismes virkelighedsflugt før og nu - fra besættelsestidens samarbejdspolitik til nutidens globale ansvarlighed - fra en idealistisk kirkeligheds evangelie-forfalskning til en moderne politisk.

Bogen vender sig skarpt imod ethvert forsøg på at indfange virkeligheden i programmer, thi dermed er livet forfusket og ansvaret forrådt.

Udkom på Forlaget AROS 1994.

I kommission hos TIDEHVERVS FORLAG.


Lars BrinthBat Ye'or og Ægypten
af Lars Brinth, 28 storsider (A4).

Pris: 50 kr. (+porto)
Bestil bogen: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Fra forordet:
De følgende sider fremlægger manuskriptet til et foredrag holdt på Tidehvervs Sommermøde 2012.

Foredraget består af et Forspil i Helvede, derefter den egentlige indledning, og så hoveddelen, om Bat Ye'ors arbejde og resultater. Som afslutning et forsøg på sammenfatning.

Håbet er, at følgende, til tider ret kaleidoskopiske gennemgang af forfatterskabet, vil kunne det samme som Bat Ye'ors forfatterskab, nemlig at samle en mængde spredte tråde og oplysninger til netop det billede af, hvad der er i spil i "Eurabia", som det er Bat Ye'ors fortjeneste at have kastet afgørende lys over.

Fra: Forspil i Helvede:
8. maj 1920 beskrev den engelske avis The Times på ledende plads et skrift, oversat fra russisk, som foregav at være et referat, nogle "Protokoller", - lækket til den russiske udgiver Sergej Nilus og udgivet 1905, - fra et møde af "Sions Vise", en gruppe af højtstående jøder, med en angivelig plan for overtagelse af verdensherredømmet. The Times var usikker på skriftets autencitet, og det følgende år, fra den 16. til den 18. august 1921, bragte samme avis en meget dygtig og omhyggelig artikel af avisens raporter i Konstantinopel Philip Graves, som afslørede skriftet som et falskneri.

Var al journalistisk af den karat, var det følgende foredrag ikke nødvendigt i Danmark 2012.

Et tilsvarende forspil kunne skrives om en anden udbredt bog i den arabiske verden, nemlig den Jesus-roman fra det 15. århundrede, som i samme arabisksprogede verden og undet navnet: Barnabas-evangeliet gælder for sand oplysning om kristendommens hovedskikkelse.

Så meget om det, - men det hører med til, hvad der er på spil i det følgende: der er samtale og udveksling, men der er lang vej, før man når dertil, at den sker på det samme rationelle grundlag.

Pjecen udkom 5. juni, 2013.


Monica PapazuDET SIDSTE SLAG PÅ SOLSORTESLETTEN - Den nye verdensorden - den nye totalitarisme
af Monica Papazu, 116 sider.

Tilbudspris: 75,-kr. (+porto)
Normalpris: 125.-kr.

Bogen kan bestilles på e-post:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Totalitarismens tid er ikke bragt til ende med kommunismens fald. Dens utopi om en forenet menneskehed i eet retfærdighedens og fredens rige har overlevet det kommunistiske eksperiments fald. Den er gået i arv hos den kolde krigs sejrherre. Natos forvandling til en aggressiv magt og en selvbestal tet verdensøvrighed har afsløret den totalitære tankes fortsatte tilstedeværelse. Krigen mod Serbien har ikke været en almindelig krig, men en ideologisk krig, hvor den ene part, Nato, har gjort sig til dommer over folkeslagene og deres historie. En krig for en ny verdensorden - en krig imod den nationale bevidsthed.

Forestillingen om, det er menneskeligt muligt at skabe "den evige fred" på jorden, er ikke af nyere dato. Det eneste, der er nyt, er eksistensen af en konkret, militær magt, der er stærk nok til at gøre ideen til virkelighed. Ikke således at krigen bringes til ophør, men således at krigen monopoliseres af én verdensmagt, der kan bekrige alle stater og folk.

En ny verdensorden, der indvarsler den permanente krig mod alle. Den åbner mod den yderste vold, som ikke kun er fysisk, men åndelig: Forsøgene på at ændre menneskets bevidsthed og skabe den nye verdensborger uden folkelig samhørighed, forpligtethed og historisk erindring.

Bogen udkom 1999.


Det tavse flertalDET TAVSE FLERTAL - Konservative essays
af Søren Krarup, 158 sider.

Tilbudspris: 50,-kr. (+porto)
Normalpris: 75,-kr.

Bogen kan bestilles på e-post:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Den anti-totalitære Kierkegaard, Jakob Knudsen, Kipling, Valdemar Rørdam, Den plantede utilfredshed, Det tavse flertal og Højrebølge - syv essays om den konservatisme, der sættes af kristendommen og er uadskillelig fra den. En konservatisme, der fastholder mennesket på jorden og det nære. En konservatisme, der afviser al ideologi som himmelflugt og kræver respekt for det givne og konkrete - slægten, folket, landet.

En bog om den linie i dansk åndsliv, der i generationer har været fortrængt, men som er den egentlige og bærende.

Bogen udkom 1987.


Søren KrarupHistorien om Tidehverv
af Søren Krarup, 15 sider.

Tilbudspris (10 stk.): 125,-kr. (+porto)
Normalpris (10 stk.): 250,-kr.

pjecerne kan bestilles på e-post:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Udgivet: 2007.

 


Tage SchackPRÆDIKENER
af Tage Schack, 304 sider.

Tilbud: 50,-kr. (+porto)
Bestil bogen: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Prædikener holdt af Tage Schack i krigsårene 1940-45
- inden han blev likvideret af besættelsesmagten den 9. april 1945.

Andet oplag, Gyldendal 1981.

 

(Første oplag blev trykt på Tidehvervs Forlag 1945).


Hvad med DanmarkHvad med Danmark
af Komiteen mod Flytningeloven, 183 sider.

Tilbud: 40 kr. (+porto)
Normalpris: 100 kr.
Bestil bogen: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

 

Bidragene til antologien er:
Dr. phil Sune Dalgård: Fremmedpolitikken i Danmark, Sognepræst Søren Krarup: Dansk Flygtningehjælp - en stat i staten, Professor, dr. jur. Ole Hasselbalch: Lovgivningen, Sognepræst Jesper Langballe: Et bistandsbureaukrati, der skaber flygtninge, Sognepræst Terkel Tikjøb: Kristendom og muhammedanisme, Sognepræst Søren Krarup: "Racisme".

Bogen udkom 1987.


Tilbud på gamle Tidehvervsblade, enkeltnumre eller hele årgange,
kan se her: Tilbud på gamle Tidehvervsblade.