Tidehvervs sommermøde 23.-27. juni 1986.

Krabbesholm Højskole 23.-27. juni 1986.

Talerliste:

 • Majken Frost: Sigrid Undset og norsk kirkeliv.
 • Knud Lundbek Hansen: Søren Kierkegaards øvrighedsforståelse.
 • Johs. Horstmann: Fra fangenskabets Babylon til frihedens Jerusalem.
 • Jesper Høgenhaven: Gudsfrygt og statsræson.
 • Jesper Langballe: Blicher og liberalismen.
 • Niels Carl Lilleør: Argentina tur-retur.
 • Arne Busk Madsen: Grundtvig og loven.
 • Werner Matlok: Sydslesvig idag.
 • Ole Rydal: Det unyttige evangelium.
 • Terkel Tikjøb: Opdragelse.
 • Sven Voss: Platon eller Dostojevski - dialogen Enthyfron og Djævelens besøg hos Ivan, II. bog kap. 9 i Brødrene Karamasov.

Pris 800 kr. Sengelinned 30 kr.

Halv friplads kan i begrænset omfang ydes studerende.

Indmeldelse inden 14. juni ved at indbetale 200 kr. på giro 3 0012 10, Tidehvervs sommermøde, Sten Krarup, Carl Olsensvej 4, 3670 Veksø Sj., tlf. 02-170442.