Tidehverv, 1976, s.131.

Verdenshistorien venter.
Vor tid er fuld af profeter, der alle spår verdens undergang og en ny tids opståen inden næste påske. Vi tør ikke benægte det og ønsker ikke at berolige nogen, - navnlig da nu også kirken er kommet med blandt profeterne. Men skulle der være nogen, der havde nok at gøre med at være menneske i øjeblikket trods undergang og den eventuelle nye tid, da er det for en sådan ikke uden interesse at vide, at det altid synes at have knebet med at få tid til det. Det var allerede galt på Lessings tid: thi "ifølge en gammel avis", som S. Kierkegaard har fundet, skal det dengang akkurat ligesom nu (i 1840'erne) have været en gæringsperiode, som verden aldrig har set magen til. "Og dog gav Lessing sig tid til at skrive, "som havde fremstillingen selv et værd, som var der fred og tryghed, og det uagtet måske bogtrykkerdrengen og verdenshistorien, ja, den hele menneskehed ventede på, at han skulle blive færdig"" (Afsl. uvidensk. efterskrift, s. 52).

(Genoptrykt Eversharp fra maj 1936)

T. S.