Fra Tidehverv april, 1928, s.56.

Til vore Læsere!
I Dagene fra d. 27. Aug. - 1. Sept. afholdes et Sommermøde paa Hindsgavl, Fyn, hvortil Akademikere og andre intereserede indbydes.

MØDETS PROGRAM:

Den 27. August.
Kl. 20. Prædiken ved Poul Olesen, Sønder-Omme.

Den 28. August.
Kl. 9. Bibeltime v. J. G. la Cour, Kbhvn.
Kl. 11. Foredrag: Gudsrigets Komme i Jesu Forkyndelse v. R. Bultmann, Marburg. (Ventelig).
Kl. 15. Foredrag. De G. T.-Profeters saakaldte sociale Forkyndelse, v. S. Petersen, Nørup.
Kl. 20. Foredrag: Den rette Tone, v. T. Schack, Kbh.

Den 29. August.
Kl. 9. Foredrag: Verdsligt Kald, v. H. Reinhardt, Kbhvn.
Kl. 11. Foredrag: R. Bultmann.
Kl. 15. Foredrag: Frelsesvished hos Luther, v. N. O. Jensen, Femø.
Kl. 20. Foredrag: Evangelisk Kirkesang, v. Chr. Lindskrog, Nykøbing F.

Den 30. August.
Kl. 9. Foredrag: R. Bultmann.
Kl. 11. Foredrag: S. Kierkegaards Tale om Eksistens, v. K. Olesen Larsen, Vridsløselille.
Kl. 20. Foredrag: Dansk Salmedigtning, v. P. Olesen.

Den 31. August.
Kl. 9. Foredrag: Olesen Larsen, Vridsløselille.
Kl. 20. Foredrag: Tro og Vantro hos Dostojewsky, v. N. I. Heje, Vridsløselille.

Prisen for Deltagelse er 25 Kr. for hele Mødet. 9 Kr. for en enkelt Dag. Indmeldelsesgebyret er 6 Kr., der indsendes paa Postkonto Nr. 2589, til Fængselspræst Heje, Glostrup. Da Mødets Deltagerantal er begrænset, bedes man indmelde sig snarest, hvis man ønsker at deltage.

Til vore Læsere!
Fra Tidehverv maj, 1928, s.76.
I Dagene fra den 27. Aug. - 1. Sept. afholdes et Sommermøde paa Hindsgavl, Fyn, hvortil Akademikere og andre interesserede indbydes.

MØDETS PROGRAM:

Den 27. August.
Kl. 9. Bibeltime v. J. G. la Cour, Kbhvn.
Kl. 11. Foredrag: Gudsrigets Komme i Jesu Forkyndelse v. R. Bultmann, Marburg.
Kl. 15. Foredrag: De G. T.-Profeters saakaldte sociale Forkyndelse, v. S. Petersen, Nørup.
Kl. 20. Foredrag Den rette Tone, v. T. Schack, Kbhvn.

Den 29. August.
Kl. 9. Foredrag: Verdsligt Kald, v. H. Reinhardt, Kbhvn.
Kl. 11. Foredrag: R. Bultmann.
Kl. 15. Foredrag: Frelsesvished hos Luther, v. N. O. Jensen, Femø.
Kl. 20. Foredrag: Evangelisk Kirkesang, v. Chr. Lindskrog, Nykøbing F.

Den 30. August.
Kl. 9. Foredrag: R. Bultmann.
Kl. 11. Foredrag: S. Kierkegaards Tale om Eksistens, v. K Olesen Larsen, Vridsløselille.
Kl. 20. Foredrag: Dansk Salmedigtning, v. P. Olesen.

Den 31. August.
Kl. 9. Foredrag: Olesen Larsen, Vridsløselille.
Kl. 20. Foredrag: Tro og Vantro hos Dostojewsky, v. N. I Heje, Vridsløselille.

Prisen for Deltagelse er 25 Kr. for hele Mødet, 9 Kr. for en enkelt Dag. Indmeldelsesgebyret er 6 Kr., der indsendes paa Postkonto Nr. 2589, til Fængselspræst Heje, Glostrup.

Til vore Læsere!
Fra Tidehverv juni, 1928, s.92.
l Dagene fra den 27. Aug. - I. Sept. afholdes et Sommermøde paa Hindsgavl, Fyn, hvortil Akademikere og andre interesserede indbydes.

MØDETS PROGRAM:

Den 27. August.
Kl. 20. Prædiken ved Poul Olesen, Sønder-Omme.

Den 28. August.
Kl. 9. Bibeltime v. J. O. la Cour, Kbhvn.
Kl. 11. Foredrag: Gudsrigets Komme i Jesu Forkyndelse v. R. Bultmann, Marburg.
Kl. 15. Foredrag: De G. T.-Profeters saakaldte sociale Forkyndelse, v. S. Petersen, Nørup.
Kl. 20. Foredrag: Den rette Tone, v. T. Schack, Kbhvn.

Den 29. August.
Kl. 9. Foredrag: Verdsligt Kald, v. H. Reinhardt, Kbhvn.
Kl. 11. Foredrag: R. Bultmann.
Kl. 15. Foredrag: Frelsesvished hos Luther, v. N. O. Jensen, Femø.
Kl. 20. Foredrag: Evangelisk Kirkesang, v. Chr. Lindskrog, Nykøbing F.

Den 30. August.
Kl. 9. Foredrag: R. Bultmann.
Kl. 11. Foredrag: S. Kierkegaards Tale om Eksistens, v. K. Olesen Larsen, Vridsløselille.
Kl. 20. Foredrag: Dansk Salmedigtning, v. P. Olesen.

Den 31. August.
Kl. 9. Foredrag: Olesen Larsen, Vridsløselille.
Kl. 20. Foredrag: Tro og Vantro hos Dostojewsky, v. N. I. Heje, Vridsløselille.

Prisen for Deltagelse, er 25 Kr. for hele Mødet. 9 Kr. for en enkelt Dag. Indmeldelsesgebyret er 6 Kr., der indsendes paa Postkonto Nr. 2589, til Fængselspræst Heje, Glostrup.

NB. Paa grund af en Trykfejl optrykkes Programmet igen, idet der gøres opmærksom paa, at Indmeldelsesfristen udløber den 28. juni.