Tidehverv, maj, 1930, s.76.

Det fuldstændige Program vil fremkomme i næste Nr. Som Talere kan foreløbig nævnes: Redaktør Chr. Reventlow, Professor Jørgen Jørgensen, cand. theol. Gustav Brøndsted, Præsterne Schack, Heje, Otto Jensen og Poul Olesen.

Mødestedet er Herregaarden "Hindsgavl" ved Fænøsund, ca. 20. Min. Gang fra Middelfart Jernbanestation. Ankomst d. 9. August om Eftermiddagen; Afrejse d. 14. ved Middagstid.

Deltagelse i Mødet koster 25 Kr., hvoraf de 5 Kr. betales ved Indmeldelsen. Man indmelder sig (inden 1. Juli) ved at indbetale 5 Kr. paa Postkonto 1210 (Danmarks kristelige Studenterforbund, Sommermødets Komité, St. Kannikestræde 10).

Eventuel Sommeradresse bedes anført bagpaa Postgiroblanketten, da der senere vil blive tilsendt Deltagerne yderligere Meddelelse.

Tæpper og Lagener skal ikke medbringes, men kan lejes paa Hindsgavl (for l Kr.). Salmebog bedes medbragt.
Mødets Komité: N. I. Heje, Helga Bentzen, Erna Christensen, Aase Christoffersen, Henning Aarup, Poul Horstmann, Th. Kragh, Kaj Thaning og Chr. Truelsen.
Mødet staar aabent for alle interesserede, saavel Ikke-Akademikere som Akademikere, men Deltagerantallet maa stærkt begrænses paa Grund af Pladsforhold.

Tidehverv, juni, 1930, s.92.

Sommermødet paa Hindsgavl den 9.-14, August 1930.

Lørdag d. 9. August.
Kl. 20. Pastor Tage Schack: Schacks "Phantasterne".

Søndag d. 10. August.
Kl. 9. Pastor Poul Olesen: Fil. 3, 12-14.
Kl. 11. Missionær Joh. Bittmann: Indiens Frihedstanker og religiøse Liv.
Kl. 17. Gudstjeneste ved Pastor Knud Hansen.
Musikalsk Aften.

Mandag d. 11. August.
Kl. 9. Dr. med. Hedvig Reinhard: Math. 25, 31-46.
Kl. 11. Redaktør Chr. Reventlow: Verdenspolitiske Strejftog.
Eftermiddagsudflugt.
Kl. 20. Pastor K. R. Adamsen: Gennem Modsætninger. (C. O. Rosenius).

Tirsdag d. 12. August.
Kl. 9. Missionær Joh. Bittmann: 2. Kor. 5, 14-21.
Kl. 11. Professor Jørgen Jørgensen: Ateisme-Idealisme. (Event.: Stat og Individ).
Kl. 20. Pastor Otto Jensen: Kærlighed til Jorden.

Onsdag d. 13. August.
Kl. 9. Pastor Sigurd Petersen: Den trælhundne Vilje.
Kl. 11. Højskoleforstander Holger Brøndsted: Mystikkens store og lille Jeg.
Materiel Aften.

Torsdag d. 14. August.
Kl. 9. Fængselspræst N. I. Heje: Dostojevskijs "Idioten".

Mødestedet er Herregaarden "Hindsgavl" ved Fænøsund, ca. 20. Min. Gang fra Middelfart Jernbanestation. Ankomst d. 9. August om Eftermiddagen; Afrejse den 14. ved Middagstid.
Deltagelse i Mødet koster 25 Kr., hvoraf de 5 Kr. betales ved Indmeldelsen. Man indmelder sig (inden 1. Juli) ved at indbetale 5 Kr. paa Postkonto 1210 (Fængselspræst N. I. Heje, Vridsløselille pr. Glostrup, Damsø 440).
Eventuel Sommeradresse bedes anført bagpaa Postgiroblanketten, da der senere vil blive tilsendt Deltagerne yderligere Meddelelse.
Tæpper og Lagener skal ikke medbringes, men kan lejes paa "Hindsgavl" (for l Kr.). Salmebog bedes medbragt.

I Komitéen og Bestyrelsen for Danmarks kristelige Studenterforbund: N. I. Heje, Helga Bentzen, Erna Christensen, Aase Christoffersen, Henning Aarup, Poul Horstmann, Otto Krabbe, Th. Kragh, 'Kaj Thaning og Chr. Truelsen.
Mødet staar aabent for alle interesserede, saavel Ikke-Akademikere som Akademikere, men Deltagerantallet maa stærkt begrænses paa Grund af Pladsforhold.