Tidehverv, maj, 1931, s.84.

Det fuldstændige Program vil fremkomme i næste Nr. Foreløbig kan nævnes: Pastor K. R. Adamsen ("Syndsfølelse - Mindreværdsfølelse"), Pastor Otto Andersen ("Helligaanden og Ordet"), Gaardejer Brink ("Det kristne Haab"), Stiftsprovst Dreiøe, Pastor Knud Hansen ("Det menneskelige hos Grundtvig"), Fængselspræst N. I. Heje ("Sigrid Undset: "Olav Audunssøn""), Pastor Otto Jensen ("Menneskets Virkelighed"), Forfatteren Marcus Lauesen ("Olav Duun"), Pastor Olesen-Larsen ("Om Døden"), Pastor Poul Olesen: Dr. med. Hedvig Reinhard ("Synderens Lydighed"), Pastor Tage Schack ("F. D. Maurice").

Mødestedet er Herregaarden "Hindsgavl" ved Fænøsund, ca. 40 Min. Gang fra Middelfart Jernbanestation. Ankomst d. 5. August om Eftermiddagen; Afrejse d. 10. ved Middagstid.

Deltagelse i Mødet koster 25 Kr., hvoraf de 5 Kr. betales ved Indmeldelsen. Man indmelder sig (inden 1. Juli) ved at indbetale 5 Kr. paa Postkonto 1210 (Fængselspræst N. I. Heje, Vridsløselille pr. Glostrup).
Eventuel Sommeradresse bedes anført bag paa Postgiroblanketten, da der senere vil blive tilsendt Deltagerne yderligere Meddelelse.
Tæpper og Lagener skal ikke medbringes, men kan lejes paa Hindsgavl (for l Kr.). Salmebog bedes medbragt.

Mødets Komité: Henning Aarup, Viggo Berg, Børge Diderichsen, Frede Hansen, N. I. Heje, Ingrid Schülein, Chr. Truelsen.
Mødet staar aabent for alle interesserede, saavel Ikke-Akademikere som Akademikere, men Deltagerantallet maa stærkt begrænses paa Grund af Plads-forhold.

Tidehverv, juni, 1931, s.104.

Sommermødet paa Hindsgavl den 5.-10. August 1931,

Onsdag den 5. August.
Kl. 20. Pastor K. R. Adamsen: Syndsfølelse - Mindreværdsfølelse.

Torsdag den 6. August.
Kl. 9. Dr. med. Hedvig Reinhard: Synderens Lydighed.
Kl. 11. Fængselspræst N. I. Heje: Sigrid Undsets "Olav Audunssøn".
Kl. 20. Pastor Otto Andersen: Helligaanden og Ordet.

Fredag den 7. August.
Kl. 9. Gaardejer H. Brink: Det kristne Haab.
Kl. 11. Pastor Otto Jensen: Menneskets Virkelighed.
Kl. 20. Pastor Olesen Larsen: Om Døden.

Lørdag den S. August.
Kl. 11. Pastor Tage Schack: F. D. Maurice.
Kl. 20. Pastor Knud Hansen: Det menneskelige Grundtvig.

Søndag den 9. August.
Kl. 10. Gudstjeneste i Middelfart Kirke ved Stiftsprovst Hans Dreiøe.
Kl. 3. Forfatteren Marcus Lauesen: Olav Duun.
Materiel Aften.

Mandag den 10. August.
Kl. 9. Pastor Poul Olesen: Fil. 3, 12 - 14.

Mødestedet er Herregaarden "Hindsgavl" ved Fænøsund, ca. 40 Minutters Gang fra Middelfart Jernbanestation. Ankomst d. 5. August om Eftermiddagen; Afrejse d. 10. ved Middagstid.

Deltagelse i Mødet koster 25 Kr., hvoraf de 5 Kr. betales ved Indmeldelsen. For Eneværelse betales 5 Kr. ekstra. Man indmelder sig (inden 1. Juli) ved at indbetale 5 Kr. paa Postkonto 1210 (Fængselspræst N. I. Heje, Vridsløselille pr. Glostrup. Damsø 440).

Eventuel Sommeradresse bedes anført bagpaa Postgiroblanketten, da der senere vil blive tilsendt Deltagerne yderligere Meddelelse.

Tæpper og Lagener skal ikke medbringes, men kan lejes paa Hindsgavl (for l Kr.). Salmebog bedes medbragt.

Mødets Komité: Henning Aarup, Viggo Berg, Børge Diderichsen, Frede Hansen, N. I. Heje, Ingrid Schülein, Chr. Truelsen.

Mødet staar aabent for alle interesserede, saavel Ikke-Akademikere som Akademikere, men Deltagerantallet maa stærkt begrænses paa Grund af Pladsforhold.