Tidehverv, maj, 1932, s.80.

MANDAG DEN 4. JULI.
Kl. 20. Pastor K. R. Adamsen: Syndsfølelse - Mindreværdsfølelse.

TIRSDAG DEN 5. JULI.
Kl. 9. Pastor Aage Kinch: Gal. 4, 1-11.
Kl. 11. Valgmenighedspræst Niels Petersen: Forkyndelsen.
Kl. 20. Fængselspræst N. I. Heje: Angst og Evangelium.

ONSDAG DEN 6. JULI.
Kl. 9. Pastor, Dr. phil. F. L. Østrup: Kajfas, en bibelsk Studie (i Skuespils Form).
Kl. 11. Pastor Chr. Metz: Menneskedyrkelse - Menneskeforagt.
Kl. 20. Pastor Tage Schack: Jonathan Swift.

TORSDAG DEN 7. JULI.
Kl. 9. Cand. theol. Gusrav Brøndsted.
Kl. 11. Pastor Poul Olesen: Moderne Drømme (Bertrand Russell: "The Conquest of Happiness").
Kl. 20. Pastor Olesen Larsen: "Solche Werke sind Spiel..."

FREDAG DEN 8. JULI.
Kl. 9. Pastor Otto Jensen: Luthers Vurdering af den menneskelige Religiøsitet.
Kl. 11 taler Kritikeren Kjeld Elfelt om et Emne inden for svensk Litteratur.
Kl. 20: Materiel Aften.

LØRDAG DEN 9. JULI.
Kl. 9. Pastor H. I. Hansen, Løjt: Gal. 5, 16-26.

Mødestedet er Herregaarden "Hindsgavl" ved Fænøsund, ca. 40 Minutters Gang fra Middelfart Jernbanestation. Ankomst d. 4. Juli om Eftermiddagen; Afrejse d. 9. Juli ved Middagstid.
Deltagelse i Mødet koster 26 Kr. (incl. Drikkepenge), hvoraf de 5 Kr. betales ved Indmeldelsen. Man indmelder sig (inden 15. Juni) ved at indbetale 5 Kr. paa Postkonto 1210 (Fængselspræst N. I. Heje, Vridsløselille pr. Glostrup, Damsø 440). Enkelte hele og halve Fripladser kan tilstaas efter Ansøgning. Værelserne er hovedsagelig Tomandsværelser, kun enkelte Tremandsværelser (Spiralsenge overalt); for Eneværelse betales 5 Kr. ekstra. Tæpper og Lagener skal ikke medbringes, men kan lejes paa Hindsgavl (for l Kr.). Salmebog bedes medbragt.
Hvis nogle af Mødets Deltagere ønsker at udstrække Opholdet paa Hindsgavl Søndagen over, kan dette ske mod ekstra Betaling.
Der er en Mulighed for, at der kan ydes Deltagerne en Moderation i Billetprisen for Rejsen til og fra Hindsgavl; der forhandles i Øjeblikket med Statsbanerne herom.
Mødet staar aabent for alle interesserede, saavel Ikke-Akademikere som Akademikere.

Tidehverv, juni, 1932, s.92.

Sommermødet paa Hindsgavl d. 4.-9. Juli 1932,

MANDAG DEN 4. JULI.
Kl. 20. Pastor K. R. Adamsen: Syndsfølelse - Mindreværdsfølelse.

TIRSDAG DEN 5. JULI.
Kl. 9. Pastor Aage Kinch: Gal. 4, 1-11.
Kl. 11. Valgmenighedspræst Niels Petersen: Forkyndelsen.
Kl. 14. Overlæge, Dr. med. H. Helweg: Psykoanalysen.
Kl. 20. Fængselspræst N. I. Heje: Angst og Evangelium.

ONSDAG DEN 6. JULI.
Kl. 9. Pastor, Dr. phil. F. L. Østrup: Kajfas, en bibelsk Studie (i Skuespils Form).
Kl. 11. Pastor Chr. Metz: Menneskedyrkelse - Menneskeforagt. Kl. 20. Pastor Tage Schack: Jonathan Swift.

TORSDAG DEN 7. JULI.
Kl. 9. Cand. theol. Gustav Brøndsted.
Kl. 11. Pastor Poul Olesen: Moderne Drømme (Bertrand Russell: "The Conquest of Happiness").
Kl. 20. Pastor Olesen Larsen: "Solche Werke sind Spiegel..."

FREDAG DEN 8. JULI.
Kl. 9. Pastor Otto Jensen: Luthers Vurdering af den menneskelige Religiøsitet.
Kl. 11 taler Kritikeren Kjeld Elfelt om et Emne inden for svensk Litteratur.
Kl. 20: Materiel Aften.

LØRDAG DEN 9. JULI.
Kl. 9. Pastor H. I. Hansen, Løjt: Gal. 5, 16-26.

Mødestedet er Herregaarden "Hindsgavl" ved Fænøsund, ca. 40 Minutters Gang fra Middelfart Jernbanestation. Ankomst d. 4. Juli om Eftermiddagen; Afrejse d. 9. Juli ved Middagstid.
Deltagelse i Mødet koster 26 Kr. (incl. Drikkepenge), hvoraf de 5 Kr. betales ved Indmeldelsen. Man indmelder sig (inden 15. Juni) ved at indbetale 5 Kr. paa Postkonto 1210 (Fængselspræst N. I. Heje, Vridsløselille pr. Glostrup, Damsø 440). Evt. Sommeradresse bedes anført bag paa Postgiroblanketten, da der senere vil blive tilsendt Deltagerne yderligere Meddelelse. Enkelte hele og halve Fripladser kan tilstaas efter Ansøgning.
Værelserne er hovedsagelig Tomandsværelser, kun enkelte Tremandsværelser (Spiralsenge overalt); for Eneværelse betales 5 Kr. ekstra. Tæpper og Lagener skal ikke medbringes, men kan lejes paa Hindsgavl (for l Kr.). Salmebog bedes medbragt.
Hvis nogle af Mødets Deltagere ønsker at udstrække Opholdet paa Hindsgavl Søndagen over, kan dette ske mod ekstra Betaling.
Ved Forhandling med Statsbanerne er det lykkedes at opnaa en Moderation i Billetprisen paa 25% for Rejsen til og fra Hindsgavl. Deltagerne vil senere faa tilsendt et Legitimationsbevis, som skal forevises og paategnes ved Køb af Billet.
Mødet staar aabent for alle interesserede, saavel Ikke-Akademikere som Akademikere.