Tidehverv, maj, 1933, s.84.

MANDAG DEN 7. AUGUST
Kl. 20: Fængselspræst N. I. Heje: Sjælesorg (Overlæge H. Helweg: "Sjælesorg").

TIRSDAG DEN 8. AUGUST
Kl. 9: Pastor Johs. Simonsen: Falske Analogier.
Kl. 11: Pastor N. B. Engsnap: Ordet i Grundtvigs Forkyndelse.
Kl. 20: Pastor Olesen Larsen: En irreligiøs Ateist.

ONSDAG DEN 9. AUGUST
Kl. 9: Cand. theol. H. Aarup: Den nyere Evangelie-forskning.
Kl. 11: Pastor Egede Schack: Religionsundervisningen. Forhandling.
Kl. 20: Pastor H. I. Hansen, Løjt.

TORSDAG DEN 10. AUGUST
Kl. 9: Cand. theol. Gustav Brøndsted.
Kl. 11: Forfatteren Marcus Lauesen: Den reelle Nationalitetskamp.
Kl. 20: Pastor Tage Schack: J. G. Hamann.

FREDAG DEN 11. AUGUST
Kl. 9: Pastor Knud Hansen: Liberalismens Sammenbrud.
Kl. 11: Magister Kjeld Elfelt: Moderne dansk Litteratur.
Kl. 20: Materiel Aften.

LØRDAG DEN 12. AUGUST
Kl. 9: Pastor Otto Jensen: Bekendelse - Bekendelsesskrifter.

Mødestedet er Herregaarden "Hindsgavl" ved Fænøsund, ca. 40 Minutters Gang fra Middelfart Jernbanestation. Ankomst d. 7. August om Eftermiddagen; Afrejse d. 12. August ved Middagstid.
Deltagelse i Mødet koster 25 Kr., hvoraf de 5 Kr. betales ved Indmeldelsen. Man indmelder sig (inden 25. Juni) ved at indbetale 5 Kr. paa Postkonto 1210 (Fængselspræst N. I. Heje, Vridsløselille pr. Glostrup, Damsø 440). Enkelte hele og halve Fripladser kan tilstaas efter Ansøgning.
Værelserne er hovedsagelig Tomandsværelser, kun enkelte Tremandsværelser (Spiralsenge overalt); for Eneværelse betales 5 Kr. ekstra. Tæpper og Lagener skal ikke medbringes, men kan lejes paa Hindsgavl (for l Kr.). Salmebog bedes medbragt.
Mødet staar aabent for alle interesserede, saavel Ikke-Akademikere som Akademikere.

Sommermødet paa Hindsgavl den 7.-12. August 1933,

Tidehverv, juni, 1933, s.96.

MANDAG DEN 7. AUGUST
Kl. 20: Fængselspræst N. I. Heje: Sjælesorg (Overlæge H. Helweg: "Sjælesorg").

TIRSDAG DEN 8. AUGUST
Kl. 9: Pastor Johs. Simonsen: Falske Analogier.
Kl. 11: Pastor N. B. Engsnap: Ordet i Grundtvigs Forkyndelse.
Kl. 20: Pastor Olesen Larsen: En irreligiøs Ateist.

ONSDAG DEN 9. AUGUST
Kl. 9: Cand. theol. H. Aarup: Den nyere Evangelie-forskning.
Kl. 11: Pastor Egede Schack: Religionsundervisningen. Forhandling.
Kl. 20: Pastor H. I. Hansen, Løjt: Omkring Begrebet Virkelighed.

TORSDAG DEN 10. AUGUST
Kl. 9: Cand. theol. Gustav Brøndsted.
Kl. 11: Forfatteren Marcus Lauesen: Den reelle Nationalitetskamp.
Kl. 20: Pastor Tage Schack: J. G. Hamann.

FREDAG DEN 11. AUGUST
Kl. 9: Pastor Knud Hansen: Liberalismens Sammenbrud.
Kl. 11: Pastor K. R. Adamsen: Kætterier.
Kl. 2: Magister Kjeld Elfelt: Moderne dansk Litteratur.
Kl. 20: Materiel Aften.

LØRDAG DEN 12. AUGUST
Kl. 9: Pastor Otto Jensen: Bekendelse - Bekendelsesskrifter.

Mødestedet er Herregaarden "Hindsgavl" ved Fænøsund, ca. 40 Minutters Gang fra Middelfart Jernbanestation. Ankomst d. 7. August om Eftermiddagen; Afrejse d. 12. August ved Middagstid.
Deltagelse i Mødet koster 25 Kr., hvoraf de 5 Kr. betales ved Indmeldelsen. Man indmelder sig (inden 10. Juli) ved at indebtale 5 Kr. paa Postkonto 1210 (Fængselspræst N. I. Heje, Vridsløselille pr. Glostrup, Damsø 440). Enkelte hele og halve Fripladser kan tilstaas efter Ansøgning.
De af Mødets Deltagere, der ikke rejser retur og derved ikke opnaar den sædvanlige 25% Godtgørelse i Billetprisen, kan i Stedet opnaa 50% Rabat paa Rejsen fra Hindsgavl til anden Statsbanestation (dog ikke ud over en Strækning, der svarer til Henrejsen). Der vil blive tilstillet Deltagerne et Legitimations-bevis, som skal forelægges og paategnes paa Afrejsestationen, og som giver Adgang til den ovennævnte 50% Godtgørelse.
Værelserne er hovedsagelig Tomandsværelser, kun enkelte Tremandsværelser (Spiralsenge overalt); for Eneværelse betales 5 Kr. ekstra. Tæpper og Lagener skal ikke medbringes, men kan lejes paa Hindsgavl (for l Kr.). Salmebog bedes medbragt.
Mødet staar aabent for alle interesserede, saavel Ikke-Akademikere som Akademikere.