Tidehverv, april, 1934, s.64.

Det fuldstændige Program vil fremkomme i næste Nr. Foreløbig kan nævnes: Pastor Otto Andersen, Gaardejer Brink. Pastor Viggo Berg ("Tro og Ansvar"), Professor Rudolf Bultmann (to Foredrag over Tekster fra Johannes-evangeliet), Pastor H. J. Hansen, Løjt ("Hitler: "Mein Kampf""), Pastor Sven Hector, Sverrig ("Nyere Bevægelser i den svenske Kirke"), Fængselspræst N. I. Heje, Pastor Poul Olesen ("Getroste Verzweiflung og Galgenhumor"), Lærer Viggo Pedersen, Glatved ("Et almindeligt Tidens Barn og Kristendommen"), Pastor Tage Schack, Forfatteren, Højskolelærer Arne Sørensen, Esbjerg ("Den anonyme Tidstendens i 20'erne og den i 30'erne"). Evt. Professor Dr. phil. Vilhelm Grønbech ("Protestantismens Moralfordærvelse").

Sommermødet paa Hindsgavl 7.-12. August 1934

TIRSDAG DEN 7. AUGUST:
Kl. 20: Pastor Poul Olesen: "Getroste Verzweiflung" og Galgenhumor.

ONSDAG DEN 8. AUGUST:
Kl. 9: Pastor Viggo Berg: Tro og Ansvar.
Kl. 11: Professor, Dr. Rud. Bultmann: Udvalgte Tekster fra Johannesevangeliet.
Kl. 14: Pastor Chr. Lindskrog: Kristendom og Moral. Forhandling.
Kl. 20: Lærer Viggo Pedersen, Glatved: Et almindeligt Tidens Barn og Kristendommen.

TORSDAG DEN 9. AUGUST:
Kl. 9: Professor, Dr. Rud. Bultmann: Udvalgte Tekster fra Johannesevangeliet.
Kl. 11: Pastor Otto Andersen: Det grundkristelige.
Kl. 20: Pastor Tage Schack: Det bundne Menneskes Frihed (Hamanns Skrift: "Golgatha und Schebliminr").

FREDAG DEN 10. AUGUST:
Kl. 9: Gaardejer H. Brink: Matt. 13,1-9; 18-23. Kl. 11: Forfatteren, Højskolelærer Arne Sørensen: Den anonyme Tidstendens i 20'erne og den i 30'erne.
Kl. 20: Fængselspræst N. I. Heje.

LØRDAG DEN 11. AUGUST:
Kl. 9: Professor, Dr. Rud. Bultmann: Udvalgte Tekster fra Johannesevangeliet.
Kl. 11: Pastor Sven Hector: Nyere Bevægelser i den svenske Kirke.
Kl. 14: Pastor H. I. Hansen, Løjt: Hitlers "Mein Kampf".
Kl. 20: Materiel Aften.

Endvidere har vi Haab om et Foredrag af Professor, Dr. phil. Vilhelm Grønbech om "Protestantismens Moralfordærvelse".

Mødestedet er Herregaarden "Hindsgavl" ved Fænøsund, ca. 40 Minutters Gang fra Middelfart Jernbanestation. Ankomst den 7. August om Eftermiddagen; Afrejse den 12. August ved Middagstid.
Deltagelse i Mødet koster 28 Kr., hvoraf de 5 Kr. betales ved Indmeldelsen. Man indmelder sig (inden 1. Juli) ved at indbetale 5 Kr. paa Postkonto 1210 (Fængselspræst N. I. Heje, Vridsløselille pr. Glostrup, Damsø 440). Enkelte hele og halve Fripladser kan tilstaas efter Ansøgning.
Værelserne er hovedsagelig Tomandsværelser, kun enkelte Tremandsværelser (Spiralsenge overalt); for Eneværelse betales 5 Kr. ekstra. Tæpper og Lagener skal ikke medbringes, men kan lejes paa Hindsgavl (for l Kr.). Salmebog bedes medbragt.
Mødet staar aabent for alle interesserede, saavel Ikke-Akademikere som Akademikere.

Sommermødet paa Hindsgavl 7.-12. August 1934.

Tidehverv, juni, 1934, s.96.

TIRSDAG DEN 7. AUGUST:
Kl. 20: Pastor Poul Olesen: "Getroste Verzweiflung" og Galgenhumor.

ONSDAG DEN 8. AUGUST:
Kl. 9: Pastor Viggo Berg: Tro og Ansvar.
Kl. 11: Professor, Dr. Rud. Bultmann: Udvalgte Tekster fra Johannesevangeliet.
Kl. 14: Pastor Chr. Lindskrog: Kristendom og Moral. Forhandling.
Kl. 20: Lærer Viggo Pedersen, Glatved: Et almindeligt Tidens Barn og Kristendommen.

TORSDAG DEN 9. AUGUST:
Kl. 9: Professor, Dr. Rud. Bultmann: Udvalgte Tekster fra Johannesevangeliet.
Kl. 11: Pastor Otto Andersen: Det grundkristelige.
Kl. 20: Pastor Tage Schtack: Det bundne Menneskes Frihed (Hamanns Skrift: "Golgatha und Scheblimini").

FREDAG DEN 10. AUGUST:
Kl. 9: Gaardejer H. Brink: Matt. 13,1-9; 18-23.
Kl. 11: Forfatteren, Højskolelærer Arne Sørensen: Den anonyme Tidstendens i 20'erne og den i 30'erne. Forhandling.
Kl. 14: Professor, Dr. phil. Vilhelm Grønbech: Protestantismens Moralfordærvelse.
Kl. 20: Fængselspræst N. I. Heje.

LØRDAG DEN 11. AUGUST:
Kl. 9: Professor, Dr. Rud. Bultmann: Udvalgte Tekster fra Johannesevangeliet.
Kl. 11: Pastor Sven Hector: Nyere Bevægelser i den svenske Kirke.
Kl. 14: Pastor H. I. Hansen, Løjt: Hitlers "Mein Kampf".
Kl. 20: Materiel Aften.

Mødestedet er Herregaarden "Hindsgavl" ved Fænøsund, ca. 40 Minutters Gang fra Middelfart Jernbanestation. Ankomst den 7. August om Eftermiddagen; Afrejse den 12. August ved Middagstid.
Deltagelse i Mødet koster 28 Kr., hvoraf de 5 Kr. betales ved Indmeldelsen. Man indmelder sig (inden 1. Juli) ved at indbetale 5 Kr. paa Postkonto 1210 (Fængselspræst N. I. Heje, Vridsløselille pr. Glostrup, Damsø 440). Enkelte hele og halve Fripladser kan tilstaas efter Ansøgning.
De af Mødets Deltagere, der ikke rejser retur og derved ikke opnaar den sædvanlige 25 pCt. Godtgørelse i Billetprisen, kan i Stedet opnaa 50 pCt. Rabat paa Rejsen fra Hindsgavl til anden Statsbanestation (dog ikke ud over en Strækning, der svarer til Henrejsen). Der vil blive tilstillet Deltagerne et Legitimations-bevis, som skal forelægges og paategnes paa Afrejsestationen, og som giver Adgang til den ovennævnte Godtgørelse.
Værelserne er hovedsagelig Tomandsværelser, kun enkelte Tremandsværelser (Spiralsenge overalt); for Eneværelse betales 5 Kr. ekstra. Tæpper og Lagener skal ikke medbringes, men kan lejes paa Hindsgavl (for l Kr.). Salmebog bedes medbragt.
Mødet staar aabent for alle interesserede, saavel Ikke-Akademikere som Akademikere.