Tidehverv, maj, 1935, s.84.

Det fuldstændige Program vil fremkomme i næste Nr. Foreløbig kan nævnes: Professor Dr. Rudolf Bultmann (ventelig), Fængselspræst N. I. Heje, Overlæge Dr. med. H. Helweg ("Det religiøse Anlæg". Forhandling), Pastor Otto Jensen ("Luther og Antinomisterne"), Pastor Aage Kinch ("Luthers Kommentar til Romerbrevet"), Pastor K. Olesen Larsen ("Kierkegaards opbyggelige Taler"), Pastor Chr. Lindskrog ("Lov og Evangelium". Forhandling), Lærer Viggo Pedersen, Glatved ("Bekendelse i vore Salmer"), Valgmenighedspræst Niels Petersen (Luk. 18, l-8), Pastor Tage Schack ("Historieopfattelse - Menneskeopfattelse"), Missionær Poul Wandall.
Mødestedet er Herregaarden "Hindsgavl" ved Fænøsund, ca. 40 Minutters Gang fra Middelfart Jernbanestation. Ankomst den 8. August om Eftermiddagen; Afrejse den 13. August ved Middagstid.
Deltagelse i Mødet koster 28 Kr. (Drikkepenge inclusive), hvoraf de 5 Kr. betales ved Indmeldelsen. Man indmelder sig (inden 1. Juli) ved at indbetale 5 Kr. paa Postkonto 1210 (Fængselspræst N. I. Heje, Vridsløselille pr. Glostrup, Rødovre 545). Enkelte hele og halve Fripladser kan tilstaas efter Ansøgning.
Værelserne er hovedsagelig Tomandsværelser, kun enkelte Tremandsværelser (Spiralsenge overalt); for Eneværelse betales 5 Kr. ekstra. Tæpper og Lagener skal ikke medbringes, men kan lejes paa Hindsgavl (for l Kr.). Salmebog bedes medbragt.
Mødet staar aabent for alle interesserede, saavel Ikke-Akademikere som Akademikere.

Sommermødet paa Hindsgavl d. 8.-13. August 1935.

Tidehverv, juni, 1935, s.96.

TORSDAG DEN 8. AUGUST.
Kl. 20. Pastor Aage Kinch: Luthers Kommentar til Romerbrevet.

FREDAG DEN 9. AUGUST.
Kl. 9. Professor, Dr. Rud. Bultmann: Udvalgte Tekster fra Johannesevangeliet. (Ventelig).
Kl. 11. Pastor Chr. Lindskrog: Lov og Evangelium. Forhandling.
Kl. 20. Fængselspræst N. I. Heje: Nihilisme og Opstandelse.

LØRDAG DEN 10. AUGUST.
Kl. 9. Valgmenighedspræst Niels Petersen: Luk. 18, 1-8.
Kl. 11. Overlæge, Dr. med. H. Helweg: Det religiøse Anlæg. Forhandling.
Kl. 20. Pastor N. Otto Jensen: Luther og Antinomisterne.

SØNDAG DEN 11. AUGUST.
Kl. 9. Professor, Dr. Rud. Bultmann: Udvalgte Tekster fra Johannesevangeliet. (Ventelig).
Kl. 11. Pastor Tage Schack: Historieopfattelse - Menneskeopfattelse.
Kl. 20. Pastor K. Olesen Larsen: Kierkegaards opbyggelige Taler.

MANDAG DEN 20. AUGUST.
Kl. 9. Lærer Viggo Pedersen, Glatved: Bekendelse i vore Salmer.
Kl. 11. Missionær Poul Wandall: Hinduisme, Kirke og Evangelium.
Kl. 20. Materiel Aften.

Mødestedet er Herregaarden "Hindsgavl" ved Fænøsund, ca. 40 Minutters Gang fra Middelfart Jernbanestation. Ankomst den 8. August om Eftermiddagen; Afrejse den 13. August ved Middagstid.
Deltagelse i Mødet koster 28 Kr. (Drikkepenge inclusive), hvoraf de 5 Kr. betales ved Indmeldelsen. Man indmelder sig (inden 1. Juli) ved at indbetale 5 Kr. paa Postkonto 1210 (Fængselspræst N. I. Heje, Vridsløselille pr. Glostrup, Rødovre 545). Enkelte hele og halve Fripladser kan tilstaas efter Ansøgning.
De af Mødets Deltagere, der ikke rejser retur og derved ikke opnaar den sædvanlige 25 pCt. Godtgørelse i Billetprisen, kan i Stedet opnaa 50 pCt. Rabat paa Rejsen fra Hindsgavl til anden Statsbanestation (dog ikke ud over en Strækning, der svarer til Henrejsen). Der vil blive tilstillet Deltagerne et Legitimationsbevis, som skal forelægges og paategnes paa Afrejsestationen, og som giver Adgang til den ovennævnte Godtgørelse.
Værelserne er hovedsagelig Tomandsværelser, kun enkelte Tremandsværelser (Spiralsenge overalt); for Eneværelse betales 5 Kr. ekstra. Tæpper og Lagener skal ikke medbringes, men kan lejes paa Hindsgavl (for l Kr.). Salmebog bedes medbragt.
Mødet staar aabent for alle interesserede, saavel Ikke-Akademikere som Akademikere.