Tidehverv, maj, 1936, s.72.

MANDAG DEN 10. AUGUST
Kl. 20: Fængselspræst N. I. Heje.

TIRSDAG DEN 11. AUGUST
Kl. 9. Sognepræst Vilh. Krarup: Kirkens Emancipation.
Kl. 11. Forfatteren Paul La Cour: Kulturkampen.
Kl. 20. Pastor Tage Schack: Viden er Lov, Tro er Evangelium.

ONSDAG DEN 12. AUGUST
Kl. 9. Pastor Børge Diderichsen: Protestantens Ærkefjende.
Kl. 11. Cand. theol. G. Brøndsted: Liv og Død i Ny Testamente.
Kl. 20. Sognepræst Poul Olesen: Udgangsbønnen i den danske Kirke.

TORSDAG DEN 13. AUGUST
Kl. 9. Sognepræst Johannes Simonsen: Kirkens Opgave.
Kl. 11. Sognepræst Sigurd Petersen: Forstaaelsen af Gammel Testamente.
Kl. 20. Pastor K. Olesen Larsen: "Kærlighedens Gerninger".

FREDAG DEN 14. AUGUST
Kl. 9. Lærer Viggo Pedersen Glatved: Religionsundervisningen i Folkeskolen.
Kl. 11. Forstander Holger Brøndsted: Kristentro og sjælelig Berøring.
Kl. 20. Sognepræst K. Aastrup: Anno 1736.

LØRDAG DEN 15. AUGUST
Kl. 9. Eventuelt.

Mødestedet er Herregaarden "Hindsgavl" ved Fænøsund, ca. 40 Minutters Gang fra Middelfart Jernbanestation. Ankomst den 10. August om Eftermiddagen; Afrejse den 15. August ved Middagstid.
Deltagelse i Mødet koster 28 Kr., hvoraf de 5 Kr. betales ved Indmeldelsen. Man indmelder sig (inden 1. Juli) ved at indbetale 5 Kr. paa Postkonto 1210 (Fængselspræst N. I. Heje, Vridsløselille pr. Glostrup, Rødovre 545, Lokal 4). Enkelte hele og halve Fripladser kan tilstaas efter Ansøgning.
Værelserne er hovedsagelig Tomandsværelser, kun enkelte Tremandsværelser (Spiralsenge overalt); for Eneværelse betales 5 Kr. ekstra. Tæpper og Lagener skal ikke medbringes, men skal lejes paa Hindsgavl (for l Kr.). Salmebog bedes medbragt.
Program vil blive tilsendt de indmeldte c. 1. August.
Mødet staar aabent for alle interesserede, saavel Ikke-Akademikere som Akademikere.

Sommermødet paa Hindsgavl d. 10.-15. August 1936.

Tidehverv, juni, 1936, s.88.

MANDAG DEN 10. AUGUST
Kl. 20: Fængselspræst N. I. Heje.

TIRSDAG DEN 11. AUGUST
KL 9, Sognepræst Vilh, Krarup: Kirkens Emancipation.
Kl. 11. Forfatteren Paul La Cour: Kulturkampen.
Kl. 20, Pastor Tage Schack: Viden er Lov, Tro er Evangelium.

ONSDAG DEN 12. AUGUST
Kl. 9. Pastor Børge Diderichsen: Protestantens Ærkefjende.
Kl. 11. Cand. theol. G. Brøndsted: Liv og Død i Ny Testamente.
Kl. 20. Sognepræst Poul Olesen: Udgangsbønnen i den danske Kirke.

TORSDAG DEN 13. AUGUST
Kl. 9. Sognepræst Johannes Simonsen: Kirkens Opgave.
Kl. 11. Sognepræst Sigurd Petersen: Forstaaelsen af Gammel Testamente.
Kl. 20. Pastor K. Olesen Larsen: "Kærlighedens Gerninger".

FREDAG DEN 14. AUGUST
Kl. 9. Lærer Viggo Pedersen Glatved: Religionsundervisningen i Folkeskolen.
Kl. 11. Forstander Holger Brøndsted: Kristentro og sjælelig Berøring.
Kl. 20, Sognepræst K. AssLrup: Anno 1736.

LØRDAG DEN 15. AUGUST
Kl. 9. Eventuelt.

Mødestedet er Herregaarden "Hindsgavl" ved Fænøsund, ca. 40 Minutters Gang fra Middelfart Jernbanestation. Ankomst den 10. August om Eftermiddagen; Afrejse den 15. August ved Middagstid.
Deltagelse i Mødet koster 28 Kr., hvoraf de 5 Kr. betales ved Indmeldelsen. Man indmelder sig (inden 10. Juli) ved at indbetale 5 Kr. paa Postkonto 1210 (Fængselspræst N. I. Heje, Vridsløselille pr. Glostrup, Rødovre 545, Lokal 4). Enkelte hele og halve Fripladser kan tilstaas efter Ansøgning.
Værelserne er hovedsagelig Tomandsværelser, kun enkelte Tremandsværelser (Spiralsenge overalt); for Eneværelse betales 5 Kr. ekstra. Tæpper og Lagener skal ikke medbringes, men skal lejes paa Hindsgavl (for l Kr.). Salmebog bedes medbragt.
Program vil blive tilsendt de indmeldte c. 1. August.
Mødet staar aabent for alle interesserede, saavel Ikke-Akademikere som Akademikere.