Tidehverv, april, 1939, s.48.

Ankomst til Mødet Mandag d. 7. inden Frokost Kl. 13. Afrejse d. 11. om Morgenen. Følgende har lovet at tale: Prof. Dr. R. BuHmann (Rejsetilladelse forventes), Adjunkt Siekjær ("Det fysiske Verdensbillede af i Dag"), Forf. Poul la Cour ("Kulturkampen"), cand. theol. B. Diderichsen ("Skole og Livsanskuelse"), Pastor K. E. Chr. Løgstrup ("Tekstmæssig Prædiken"), Pastor H. J. Hansen, Løjt, og Maler A. Andersen (indleder Diskussion om: "Hvorfor holder man paa Demokratiet?"), Pastor Johs. Nielsen ("Det 20. Aarhundredes Myte"), Pastor Sv. Hector ("Kristendommens Afskaffelse i Samfundslivet", ventelig), Pastor N. Engsnap ("Evangelium og Frihed"). Desuden: Fængselspræst H. I. Heje, Pastor K. Olesen Larsen og Pastor Tage Schack.
Prisen for Deltagelse i Mødet er 28 Kr., alt inclusive. Eneværelse 5 Kr. ekstra. Indmeldelse sker ved Indsendelse af 5 Kr. til Pastor Heje, Vridsløselille pr. Glostrup. Postkonto Nr. 1210, inden 1. Juli.
Nærmere Oplysninger om Mødet vil fremkomme i næste Nr. af "Tidehverv".

Sommermødet paa Hindsgavl den 7.-11. August 1939.

Tidehverv, maj, 1939, s.60.

Ankomst til Mødet Mandag den 7. August inden Frokost, der finder Sted Kl. 12-13. Tog østfra (Lyntog) med Ankomst til Middelfart 11,24. Tog vestfra 9,37 og 11,25.

MANDAG DEN 7. AUGUST
Kl. 16: T. Schack: "Privatmennesket og Verdenshistorien".
Kl. 20: N. I. Heje: "Tidehverv".

TIRSDAG DKN 8. AUGUST
Kl. 9: Adjunkt Siekjær: "Det fysiske Verdensbillede af i Dag".
Kl. 11: Professor, Dr. R. Bultman (Rejsetilladelse forventes).
Kl. 14: H. J. Hansen, Løjt, og Maler A. N. Andersen: "Hvorfor holder man paa Demokratiet?"
Kl. 20: K. Olesen Larsen.

ONSDAG DEN 9. AUGUST
Kl. 9: Johs. Nielsen: "Det 20. Aarhundredes Myte".
Kl. 11: R. Bultmann.
Kl. 14: B. Diderichsen: "Skole og Livsanskuelse".
Kl. 20: Paul la Cour: "Kulturkampen".

TORSDAG DEN 10. AUGUST
Kl. 9: K. E. Chr. Løgstrup: "Tekstmæssig Prædiken".
Kl. 11: R. Bultmann.
Kl. 14: Sv. Hector: "Kristendommens Afskaffelse i Samfundslivet".
Kl. 20: N. B. Engsnap: "Evangelium og Frihed".

Afrejse efter Morgenmaaltidet Fredag den 11. August.

Mødestedet er Herregaarden "Hindsgavl" ved Fænøsund, ca. 30 Minutters Gang fra Middelfart Jernbanestation.
Deltagelse i Mødet koster 28 Kr., hvoraf de 5 Kr. betales ved Indmeldelsen. Man indmelder sig (inden 1. Juli) ved at indbetale 5 Kr. paa Postkonto 1210 (Fængselspræst N. I. Heje, Vridsløselille pr. Glostrup, Rødovre 545). For enkelte Dage betales 8 Kr. pr. Dag.
Værelserne er hovedsagelig Tomandsværelser, kun enkelte Tremandsværelser (Spiralsenge overalt); for Eneværelse betales 5 Kr. ekstra. Tæpper og Lagener skal ikke medbringes. Salmebog bedes medbragt.
Mødet staar aabent for alle interesserede, saavel Ikke-Akadamikere som Akademikere.
Program vil blive tilsendt de indmeldte ca. 1. August.

Sommermødet paa Hindsgavl den 7.-11. August 1939.

Tidehverv, juni, 1939, s.72.

Ankomst til Mødet Mandag den 7. August inden Frokost, der finder Sted Kl. 12-13. Tog østfra (Lyntog) med Ankomst til Middelfart 11,24. Tog vestfra 9,37 og 11,25.

MANDAG DEN 7. AUGUST
Kl. 16: T. Schack: "Privatmennesket og Verdenshistorien".
Kl. 20: N. I. Heje: "Tidehverv".

TIRSDAG DEN 8. AUGUST
Kl. 9: Adjunkt Siekjær: "Det fysiske Verdensbillede af i Dag".
Kl. 11: Professor, Dr. R. Bultman: "Die Verkiindigung des Neuen Testaments und die christliche Mythologie".
Kl. 14: H. J. Hansen, Løjt, og Maler A. N. Andersen: "Hvorfor holder man paa Demokratiet?"
Kl. 20: K. Olesen Larsen.

ONSDAG DEN 9. AUGUST
Kl. 9: B. Diderichsen: "Skole og Livsanskuelse".
Kl. 11: Professor, Dr. R. Bultman: "Die Verkiindigung des Neuen Testaments und die christliche Mythologie".
Kl. 20: Paul la Cour: "Kulturkampen".

TORSDAG DEN 10. AUGUST
Kl. 9: K. E. Chr. Løgstrup: "Tekstmæssig Prædiken".
Kl. 11: Professor, Dr. R. Bultman: "Die Verkiindigung des Neuen Testaments und die christlichc Mythologie".
Kl. 14: Sv. Hector: "Kristendommens Afskaffelse i Samfundslivet".
Kl. 20: N. B. Engsnap: "Evangelium og Frihed".

Afrejse efter Morgenmaaltidet Fredag den 11. August.

Mødestedet er Herregaarden "Hindsgavl" ved Fænøsund, ca. 30 Minutters Gang fra Middelfart Jernbanestation.
Deltagelse i Mødet koster 28 Kr., hvoraf de 5 Kr. betales ved Indmeldelsen. Man indmelder sig (inden 25. Juli) ved at indbetale 5 Kr. paa Postkonto 1210 (Fængselspræst N. I. Heje, Vridsløselille pr. Glostrup, Rødovre 545). For enkelte Dage betales 8 Kr. pr. Dag.
Værelserne er hovedsagelig Tomandsværelser, kun enkelte Tremandsværelser (Spiralsenge overalt); for Eneværelse betales 5 Kr. ekstra. Tæpper og Lagener skal ikke medbringes. Salmebog bedes medbragt.
Mødet staar aabent for alle interesserede, saavel Ikke-Akademikere som Akademikere.
Program vil blive tilsendt de indmeldte ca. 1. August.