Tidehverv, april, 1942, s.48.

MANDAG DEN 1 JUNI.
Kl. 20: Fængselspræst N. I. Heje.

TIRSDAG DEN 2. JUNI.
Kl. 9: Pastor H. Østergaard-Nielsen: Idealisme og Lov.
Kl. 11: Pastor K. Olesen Larsen: Vort Forhold til Historien.
Kl. 14: Overlæge, Dr. med. G. Stürup: Psykisk Normalitet - Psykopati og Sindssygdom.
Kl. 20: Pastor N. Otto Jensen: Einar Billings Teologi.

ONSDAG DEN 3. JUNI.
Kl. 9: Pastor Sigurd Petersen: Lykkeprofeter og Bodsprofeter.
Kl. 11: Pastor Vilhelm Krarup: Grundtvig og Nationalliberalismen.
Kl. 14: Pastor H. J. Hansen, Løjt: Evangeliet og Samfundets Ordning.
Kl. 20: Pastor Knud Hansen: Forkyndelsen i Kaj Munks Forfatterskab.

TORSDAG DEN 4. JUNI.
Kl. 9: Pastor Tage Schack: T. S. Elliots to Skuespil.

Mødestedet er Herregaarden "Hindsgavl" ved Fænøsund, ca. 30 Minutters Gang fra Middelfart Jernbanestation.
Deltagelse i Mødet koster 30 Kr., hvoraf de 10 Kr. betales ved Indmeldelsen. Man indmelder sig (inden 15. Maj) ved at indbetale 10 Kr. paa Postkonto 1210 (Fængselspræst N. I. Heje, Vridsløselille pr. Glostrup, Telf. Glostrup 900). Beløbet maa ogsaa indbetales af dem, der tidligere har indtegnet sig. - Enkelte halve Fripladser kan tilstaas efter Ansøgning.
Værelserne er hovedsagelig Tomandsværeiser, kun enkelte Tremandsværelser; for Eneværelse betales 5 Kr. ekstra. Tæpper og Lagener skal ikke medbringes.
Program med supplerende Oplysninger vil senere blive tilsendt Deltagerne.
Mødet staar aabent for alle interesserede, saavel Ikke-Akademikere som Akademikere.

Mødet paa Hindsgavl den 1.-4. Juni 1942.

Tidehverv, maj, 1942, s.60.

MANDAG DEN 1. JUNI.
Kl. 20: Fængselspræst N. I. Heje.

TIRSDAG DEN 2. JUNI.
Kl. 9: Pastor H. Østergaard-Nielsen: Idealisme og Lov.
Kl. 11: Pastor K. Olesen Larsen: Vort Forhold til Historien.
Kl. 14: Overlæge. Dr. med. G. Stürup: Psykisk Normalitet - Psykopati og Sindssygdom.
Kl. 20: Pastor N. Otto Jensen: Einar Billings Teologi.

ONSDAG DEN 3. JUNI.
Kl. 9: Pastor Sigurd Petersen: Lykkeprofeter og Bodsprofeter.
Kl. 11: Pastor Vilhelm Krarup: Grundtvig og Nationalliberalismen.
Kl. 14: Pastor H. J. Hansen, Løjt: Evangeliet og Samfundets Ordning.
Kl. 20: Pastor Knud Hansen: Forkyndelsen i Kaj Munks Forfatterskab.

TORSDAG DEN 4. JUNI.
Kl. 9: Pastor Tage Schack: T. S. Elliots to Skuespil.

Ankomst til Middelfart Mandag den 1. Juni. Tog østfra 1418, vestfra 1540. Afrejse Torsdag den 4. Juni, vestpaa 1328, østpaa 1436.
Prisen for hele Mødet er 30 Kr. pr. Deltager. For Senge og enkelte Maaltider beregnes som følger: Senge 3 Kr., Morgenmad 1.25 Kr., Frokost 2,50 Kr., Middag 2,50 Kr., The 0.75 Kr.
Hver Deltager maa aflevere følgende Rationeringsmærker: Smør 180 gr, Rugbrød 1080 gr, Franskbrød 240 gr. Sukkermærker afkræves ikke, men et Mærke for to Personer fra samme Husstand vil være meget velkomment.
Tæpper og Lagener skal ikke medbringes. For Eneværelse betales 5 Kr. ekstra.