Tidehverv, maj, 1946, s.60.

Tidehvervs Sommermøde paa Krabbesholm Højskole ved Skive i Dagene fra 27. til 30. August. 

Af Programmet kan foreløbig nævnes: Professor Mogens Fog: Det politiske Samarbejdes Mulighed og Nødvendighed for Folket som Nation. Lektor v. Universitetet C. O. Kristiansen: Landsforrædderidommene set fra et kriminologisk og sociologisk Synspunkt. Pastor Sven Hector. Sverige: Ur nyare svensk litteratur. Aa. Kinch: Gudsfrygt og menneskelig Religiøsitet. V. Krarup: Nationalitetsbegrebet. N. O. Jensen: Synspunkter for Valget af Salmer til den nye Salmebog. K. Olesen Larsen: Er der noget specielt kristeligt Problem? Poul Olesen: Arthur Koestler. Richard Sørensen. Desuden er folgende opfordret til al tale: N. V. Fæster-Nielsen, H. J. Hansen, Løjt. Knnd Hansen, Jelling, N. I. Heje, K. E. Løgstmp, H. Østergaard-Nielsen, T. Wilhjelm.
Deltagelse i Mødet koster 35 Kr. hvoraf de 10 Kr. betales ved Indmeldelsen. Man indmelder sig inden 15. Juli ved at indbetale 10 Kr. paa Postkonto 1210, Fængselspræst N. I. Heje, Vridsløselille, Glostrup.
Betalingen for enkelte Dage er 15 Kr., men Sengeplads kan ikke garanteres.
Enkelte hele og halve Fripladser efter Ansøgning, særlig for Studenter.

Tidehvervs Sommermøde paa Krabbesholm Højskole ved Skive i Dagene fra 27, til 30. August.

Tidehverv, juni, 1946, s.72.

Følgende har lovet at tale: Professor Mogens Fog: Det politiske Samarbejdes Mulighed og Nødvendighed for Folket som Nation. Lektor v. Universitetet C. O. Kristiansen: Landsforrædderidommene set fra et kriminologisk og sociologisk Synspunkt. Pastor Sven Hector, Sverige: Ur nyare svensk litteratur. H. J. Hansen. Løjt: Forholdet mellem dansk og tysk i Sønderjylland. Knud Hansen, Jelling: Medmenneskelighed og Fællesskab i moderne Fortolkning. N. I. Heje. N. O. Jensen: Synspunkter for Valget af Salmer til den nye Salmebog. Aa. Kinch: Gudsfrygt og menneskelig Religiøsitet. V. Krarup: Nationalitetsbegrebet. K. Olesen Larsen: Er der noget specielt kristeligt Problem? K. E. Løgstrup: Kristendom og Politik. Poul Olesen. Arthur Koestler. Richard Sørensen. Tage Wilhjelm: Syndernes Forladelse i Bultmanns Teologi. (Er Syndernes Forladelse alt?).
Deltagelse i Mødet koster 35 Kr. hvoraf de 10 Kr. betales ved Indmeldelsen. Man indmelder sig inden 15. Juli ved at indbetale 10 Kr. paa Postkonto 1210. Fængselspræst N. I. Heje. Vridsløselille, Glostrup.

Betalingen for enkelte Dage er 15 Kr., men Sengeplads kan ikke garanteres.
Enkelte hele og halve Fripladser efter Ansøgning, særlig for Studenter.
Der medbringes Sengetøj (Tæpper, Lagener, Pude). Haandklæde, Højskolesangbog samt Rationeringsmærker. Bagage maa sendes i god Tid til Skive H., hvorfra den vil blive bragt til Krabbesholm.
Aftensmad Tirsdag den 27. August Kl. 18. Afrejse Lørdag Morgen den 51. August.