Tidehverv, juni, 1947, s.68.

 • Th. Behrendt: Det religiøse i Kommunismen.
 • Professor, Dr. med. Mogens Fog: Ideologi eller Realpolitik.
 • N. I. Heje.
 • A. Jacobsen, Tornby: Specialiteter.
 • N. O. Jensen: Kærligheden til Livet contra Livsanskuelse.
 • Aa. Kinch: Kirkelig Kristendom.
 • V. Krarup: Den moderne Problematik og Virkeligheden.
 • N. Møgelvang-Nielsen: Evangeliet og den tyske Kirke i Dag.
 • K. Olesen-Larsen: Retsbevidsthed og Retsbegrundelse.
 • Poul Olesen: Straf.
 • Viggo Pedersen: Højskolen set udefra.
 • Johs. Simonsen: Lidt om Kingo.
 • Overlæge, Dr. med. G. K. Stürup: Menneskebehandling og Menneskeforstaaelse.
 • Rich. Sørensen: Det tyske Problem.
 • P. Wandall: Indisk Theologi.
 • Tage Wilhjelm: Guden i Tiden.

Mødet begynder Mandag Aften. slutter Lørdag Morgen. Deltagelse i Mødet koster 40 Kr., hvoraf de 15 Kr. betales ved Indmeldelsen. Man indmelder sig inden 1. Juli ved at indbetale 15 Kr. paa Postkonto 1210, Fængselspræst N. I. Heje, Vridsløselille, Glostrup.
Betalingen for enkelte Dage er 15 Kr., men Sengeplads kan ikke garanteres.
Enkelte halve Fripladser efter Ansøgning, særlig for Studenter.
Der medbringes Sengetøj (Tæpper, Lagener, Pude), Haandklæde, Højskolesangbog samt Rationeringsmærker. Udførligt Program vil blive tilsendt Deltagerne.