Tidehverv, maj, 1948, s.60.

Foreløbig har følgende givet Tilsagn Om at tale:

 • John Danstrup: Stormagternes Kamp.
 • B. Diderichsen: Nihilismen som Unddragelse fra Opgør.
 • N. V. Fæster Nielsen: Hermann Diem.
 • H. I. Heje:
 • N. Otto Jensen: Menneskets Virkelighed bag Humanismen.
 • Aa. Kinch: Sognet og Evangeliet.
 • Vilh. Krarup: Tilbageslaget i Frihedsbevægelsen.
 • K. Olesen Larsen: Jesus og vor Tids Menneskebehandling.
 • K. E. Løgstrup: Evangeliet som Befaling eller Lov.
 • Carl Madsen: Menneskets Behov som Menneske og Kommunismen
 • .N. Møgelvang Nielsen:
 • Sig. Petersen: Evangeliets Nutidighed.
 • Heine Simonsen: Den liberale Teologis Menneskeopfattelse.
 • K. Thaning: Helweg og Grundtvig.
 • T. Wilhjelm: Guden i Tiden.
 • H. Ostergaard-Nielsen: Luthers Forhold til Skriften.

Deltagelse i Mødet koster 50 Kr., hvoraf de 20 Kr. betales ved Indmeldelsen. Man indmelder sig inden 15. Juni ved at indbetale 20 Kr. paa Postkonto 1210, Fængselspræst N. I. Heje, Vridsløselille, Glostrup.
Betalingen for enkelte Dage er 15 Kr.
Enkelte halve Fripladser til unge efter Ansøgning.
Der medbringes Sengetøj (Tæpper, Lagener, Pude), Haandklæde, Højskolesangbog samt Rationeringsmærker.

*

I Anledning af en Notits i "Information" skal der gøres opmærksom paa, at Mødet ikke er et Præstekonvent, men Adgangen staar aaben for alle.


Tidehverv, juni, 1948, s.76.

Tidehvervsmødet paa Ladelund fra 5. til 10. Juli 1948.

 • N. V. Fæster Nielsen: Hermann Diem.
 • N. I. Heje:
 • N. Otto Jensen: Menneskets Virkelighed bag Humanismen.
 • Aa. Kinch: Sognet og Evangeliet.
 • Vilh. Krarup: Tilbageslaget i Frihedsbevægelsen.
 • K. Olesen Larsen: Jesus og vor Tids Menneskebehandling.
 • K. E. Løgstrup: Evangeliet som Befaling eller Lov.
 • Carl Madsen: Menneskets Behov som Menneske og Kommunismen.
 • N. Møgelvang Nielsen:
 • Viggo Pedersen: Disciplinens Krise.
 • Sig. Petersen: Evangeliets Nutidighed.
 • Heine Simonsen: Den liberale Teologis Menneskeopfattelse.
 • Johs. Sløk: Dialektik og det dialektiske Evangelium.
 • K. Thaning: Helweg og Grundtvig.
 • T. Wilhjelm: Guden i Tiden.
 • H. Østergaard-Nielsen: Luthers Forhold til Skriften.

*

Deltagelse i Mødet koster 50 Kr., hvoraf de 20 Kr. betales ved Indmeldelsen. Man indmelder sig inden 15. Juni ved at indbetale 20 Kr. paa Postkonto 1210, Fængselspræst N. I. Heje, Vridsløselille, Glostrup.
Betalingen for enkelte Dage er 15 Kr.
Enkelte halve Fripladser til unge efter Ansøgning.
Der medbringes Sengetøj (Tæpper, Lagener, Pude), Haandklæde, Højskolesangbog samt Rationeringsmærker.

*

I Anledning af en Notits i "Information" skal der gøres opmærksom paa, at Mødet ikke er et Præstekonvent, men Adgangen staar aaben for alle.