Sommermødet afholdes på Krabbesholm Højskole ved Skive fra 26. til 30. juni 1995.

Talere:
Torben Damsholt: Den historiske Kristus.
Knud Lundbek Hansen: Bultmann en menneskealder senere.
Søren Holm: Loven i evangeliet - og udenfor.
Johs. Horstmann: Overmenneskedrøm og undermenneskevirkelighed. Historien som Guds indøvelse af menneskene i kristendom.
Jesper Høgenhaven: Tyrken, jøden, paven.
Stig Jørgensen: Velfærdssamfundets krise.
Søren Krarup: Kristenheden og dæmonerne.
Karen Mogensen: Sognet og kirken.
Monica Papazu: Besatte af enheden.
Ole Rydal: Frygten for Guds nærhed.
Sten Vedstesen: Det nytteløse.

Første foredrag: Mandag d. 26. juni kl. 16.00, eftermiddagskaffe fra kl. 15.00
Sidste foredrag: Torsdag d. 29. juni kl. 19.30.
Afrejse: Fredag d. 30. juni efter morgenmad.

Mødet er åbent for alle
Deltagerantallet begrænses af højskolens kapcitet (87 sengepladser).

Hurtig tilmelding anbefales, skriftligt eller telefonisk - inden 10. juni - til:
Sten Krarup,
Slotsgyden 14.
3670 Veksø Sj.
tlf.: 4217 0442

Pris for mødet:
Voksne: 1.240 kr.
Studerende (begrænset antal): 620 kr.

Evt. leje af sengelinned: 50 kr. Intet indtegningsbegyr.