Sommermødet afholdes på Krabbesholm Højskole ved Skive fra 28. juni til 2. juli 1993.

Talere:
Carlo Hansen: Balkan i europæiske belysning.
Knud Lundbek Hansen: "Hjertets renhed er at ville eet".
Johs. Horstmann: Moses og Jeremias.
Jesper Høgenhaven: Den mynsterske kirke.
Henrik Gade Jensen: Øvrighed og almenvilje.
Jens Jackie Jensen: Hvorfor man bliver marxist og hvorfor man holder op med at være det.
Søren Krarup: Troen på Gud og respekten for folket.
Jesper Langballe: Blicher og Kierkegaard.
Karen Mogensen: - og et evigt liv.
Monica Papazu: Jacques Ellul.
Ole Rydal: Den fordærvelige overklasse.
Sten O. Vedstesen: Kristendommens afskaffelse i folkekirken.

Første foredrag: Mandag d. 28. juni kl. 16.00, eftermiddagskaffe fra kl. 15.00
Sidste foredrag: Torsdag d. 1. juli kl. 20.00.
Afrejse: Fredag d. 2. juli efter morgenmad.

Pris for mødet:
Voksne: 1.160 kr.
Studerende (begrænset antal): 580 kr.
Evt. leje af sengelinned: 40 kr. Intet indtegningsbegyr.

Deltagerantallet begrænses af højskolens kapcitet (85 sengepladser).

Tilmelding inden 14. juni - til:
Sten Krarup,
Slotsgyden 14.
3670 Veksø Sj.
tlf.: 4217 0442
Giro: 300 12 10

Mødet er åbent for alle.