En post-teolog

Af k.. Tidehverv, 2001, s.6.

Gud døde i 1885, kan sognepræst Thorkild Grosbøll oplyse Kristeligt Dagblads læsere (15/12) og siden da har det været præstens opgave "at forvalte dette faktum ved i stedet at bruge historien til at kaste lys over menneskelivets dybe erfaringer". Af samme grund tager han afsked med Kristus til fordel for "Jesus-historien". Desværre har kirken været lidt tungnem med at forstå, at Gud er død: "… kirken klamrede sig i stedet til sin fordums legitimitet, til gudsforestillingen og det himmelske snoreloft, og det er efter min mening den største intellektuelle uhæderlighed, kirken har begået". Siger manden, der hver søndag bekender troen på den treenige Gud for den sagesløse menighed i Tårbæk, der måske er naiv nok til at tro, at han mener noget med det.

Grosbøll, der her annoncerer sin afsked med teologien og springer ud som post-teolog, burde måske være intellektuel hæderlig nok til også at blive post-præst. Der er ingen, der tvinger ham at spille komedie.

k.