- og give dig fred!

Af Redaktionen, Tidehverv, 1984, s.68.

I disse fredsduetider, hvor der i teologiens verden hersker megen forvirring vedrørende forskellen på Guds og verdens fred, skal det bemærkes, at der i maj måned udkommer en bog, i hvilken denne afgørende sondring understreges. Ud fra et vist kendskab til bogens indhold vil vi ikke undlade at anbefale den til vore læsere. Den hedder: " - og give dig fred! Om kristendom og fredsbevægelser". Den udkommer på Gads Forlag. Og den er skrevet af Rudolph Arendt, Johs. Horstmann, Ulrik Høy, Bernard Karawatzki, Søren Krarup, Jesper Langballe og Niels Carl Lilleør.

Red.