Tidehvervs Forlag

Af Redaktionen, Tidehverv, 1987, s.80.

Som meddelt i juni-nr. vil vi genoplive Tidehvervs Forlag og søge at sætte en mere omfattende udgivervirksomhed i gang. Den umiddelbare anledning er Chr. Truelsens oversættelse af Edmund Burke's betydningsfulde værk fra 1790, "Reflections on the revolution in France". Denne bog, der fik verdenshistorisk betydning ved at bidrage afgørende til at gøre England til den politiske totalitarismes uforsonlige modstander og som lige siden har været en inspirationskilde for ethvert opgør med en totalitær tænkning, det være sig rød eller sort, har aldrig tidligere været oversat til dansk. Det er da en begivenhed, at det sker. Det er også betydningsfuldt, fordi intet land i Vesten har større behov for at stifte bekendtskab med Burke's konservatisme end Danmark. Chr. Truelsen har udført et stort og tiltrængt arbejde, og Tidehvervs Forlag kan ikke få en fornemmere start.

Bogen udkommer i begyndelsen af november under titlen "Tanker om den franske revolution". I december udkommer Søren Krarups "Det tavse flertal. Konservative Essays". For næste år er planlagt Jesper Langballes Blicher-bog, "Anlangendes et menneske", samt andre danske nyheder og evt. et par engelske oversættelser. Det er hensigten at lade Tidehvervs Forlag være den kætterske røst i et forlagskor, der virker stadigt mere ortodoks og monotont i kulturradikal retning, og hvor bøger, der er kritiske over for den herskende klasses humanistiske og ny-marxistiske ideologi, derfor har vanskeligt ved at komme frem. Opposition er uønsket. Kættere søges kvalt, før de kan komme til orde. Forlagsvirksomhed i Danmark synes i stigende grad at være en virksomhed til forhindring af bøgers udgivelse. Kun det vanlige og tamme eftertrav at 68 nyder bevågenhed.

Vi håber at kunne udgøre et alternativ og fanger an med godt mod. I oktober-nr. vil læserne kunne subskribere på efterårets to udgivelser til favør-pris. Hvis nogle vil støtte initiativet økonomisk, kan det ske ved henvendelse til Tidehvervs ekspedition.

Red.