NB!

Af Redaktionen, Tidehverv, 1989, s.60 & s.63.

(Tidehverv, 1989, s.60)
På grund af islamiske mordtrusler og vestlig fejhed ser det i øjeblikket ud til, at den engelske forfatter Salman Rushdies omstridte roman "Satanic Verses" vil være vanskelig at købe i danske boglader ligesom en dansk udgivelse er blevet tvivlsom. Det er selvsagt en ganske uacceptabel situation. For at sikre åndsfriheden mod en sådan terrorisme vil Tidehverv drage omsorg for, at den engelske udgave af bogen vil kunne købes fra april måned - forudsat at boykotten og selvcensuren opretholdes. Hvis den danske bogverden tager sig sammen til at føre og forhandle bogen, vil vor aktion være overflødig.

Men hvis det i løbet af marts viser sig, at terror og frygt kuer åndsfriheden, vil "Satanic Verses" kunne købes hos Tidehverv.

Nærmere herom i april-nr.

Red.


NB!

(Tidehverv, 1989, s.63)
I den forløbne måned har det vist sig, at kun et meget lille mindretal af danske boghandlere har ladet sig skræmme af de muhammedanske trusler i forbindelse med Salman Rushie's bog "Satanic Verses". Trods demonstrationer, om hvis vilje til voldelighed ingen kan være i tvivl, kan bogen købes i næsten alle danske boglader. Tillige står Samlerens forlag fast på beslutningen om at udsende bogen på dansk til efteråret.

Lykkeligvis. I dette spørgsmål kan der ikke viges. Hvis den ødelæggende indvandrer- og flygtningepolitik, som Dansk Flygtningehjælp og Folketinget har påtvunget den danske befolkning, allerede nu skulle føre til åndsfrihedens ophævelse, ville det være katastrofalt. Det kan blive galt nok endda.

Tidehverv anser det derfor for unødvendigt at forhandle Salman Rushdie's bog.

Red.