Valfartssang

Af Salmisten, Tidehverv, 1927, s.49.

Salme 130.

Fra Dybet, Jahve, raaber jeg til dig
Lyt, Herre, til min Røst -
Dit Øre lade du opfange
min bedende Stemme.

Om du, o Gud, vilde gemme
alle Synder
Herre, hvo kunde bestaa?
Nej, for at du kan æres og frygtes
Tilgiver du!

Jeg bier paa Jahve,
paa hans Ord bier min Sjæl;
min Sjæl haaber paa Herren
fra Daggry til Nat - Daggry til Nat.

Haab, Israel, paa Jahve -
Thi hos Jahve er Naade,
en rig Udløsning hos Herren.
Han vil udløse Israel
af al dets Synd.

Gustav Brøndsteds oversættelse.