Frokost på TV - En brevveksling

Af Jørgen Flindt Pedersen & Søren Krarup, Tidehverv, 1995, s.21-22.

Seem, 10.nov. 1994

Kære Jørgen Flindt Pedersen,
TV2.

Efter i aftes at have bivånet en frokost for Erik Knudsen, Bente Hansen, Jesper Jensen og Benito Scocozza og især at have lagt øre til synspunkter; hvis velkendthed, for ikke at sige banalitet, for ikke at sige ideologiske automatik i en situation, hvor ideologien ikke har det så godt, mildt sagt er udtalt, kan jeg ikke lade være med at meddele dig, at jeg fra tid til anden holder frokost med Monica Papazu og Jesper Langballe og at jeg næste gang havde tænkt at invitere Bent Jensen med.

Bare for at I ved det på TV2.
Jeg er ikke utilbøjelig til at tro, at samtalen ved vore frokoster er lige så åndfuld, som ved denne kulturradikale forestilling, og jeg er heller ikke utilbøjelig til at tro, at mine gæster vil være villige til at lade TV2 lytte med og forevige vore ord. Jeg er endda tilbøjelig til at tro, at nationen vil have ikke så lidt mere udbytte af at være til stede ved mit frokostbord som ved Bente Hansens.

Dette blot som en venlig meddelelse efter gårsdagens udsendelse.

Med venlig hilsen,
Søren Krarup.


Odense, den 17.nov. 1994

Kære Søren Krarup.
Tak for dit brev. Udsendelsen var resultatet af en henvendelse fra en filminstruktør og et produktionsselskab med optagelser fra den pågældende frokost. De var produceret i forbindelse med en anden film af Dola Bonfils.

Vi har altså ikke haft overvejelser om en serie, men set det som en enkelt sag, der fortrinligt illustrerede begravelsesstemningen på den gamle venstre fløj efter de mange skuffelser i de senere år.

Skulle vi træffe aftale med et produktionsselskab og en instruktør om en serie, hvor andre gode venner omkring et bord diskuterer, er det klart, at du og din vennekreds vil være relevante emner.

Med venlig hilsen,

Jørgen Flindt Pedersen.