Pinligt

Af Søren Nordentoft, Tidehverv, 2005, s.87.

"Enhver teologisk student ville være dumpet til embedseksamen, hvis han havde afleveret noget, der svarer til det, Løgstrup skriver"(i "Opgør med Kierkegaard").

Søren Nordentoft (i Kristeligt Dagblad 27.5.1994).