TIDEHVERV - Bladet udkom første gang okt. 1926

Sommermødet

Dr. theol. Carsten Breengaard erstatter Marie Høgh som taler på årets sommermødet.

Mandag den 26. juni kl. 16.00 vil han tale om: Ægteskabet i skabelsen, syndefaldet og genoprettelsen. Og om tro og gerninger.

Se årets program her: