Boganmeldelser i Tidehverv - Ordnet alfabetisk efter Forfatterne

I krigens hus

Af Alex Ahrendtsen. Tidehverv, 2004, s.19. (Helle Merete Brix, Torben Hansen og Lars Hedegaard: I KRIGENS HUS - Islams kolonisering af Vesten. 256 s. Hovedland 2003).

Frihedssamfund og Frygtsamfund

Af Jakob Andersen. Tidehverv, 2005, s.43-45. (Svar på en anmeldelse).

Lighedens pris i Cambodia

Af Thormod Skovgård Andersen, Tidehverv, 1990, nr. 2, s.37-38. (Eva-Brit Fanger: Lighedens pris, 1987)

Hvad vil de dog her?

Af Nina Bjørneboe, Tidehverv, årg. 82, 2008, nr. 1, januar, s.12-14. (Kristina Aamand og Asif Uddin: Mødom på mode. Beretninger om skik og brug blandt indvandrere).

"De kære nerver" - historien om et kulturelt skred

Af Morten Brøgger, Tidehverv, 2007, nr. 6, juni, s.127-129. (Henrik Jensen, Det faderløse samfund, People’s Press).

Forsvar for form og fornuft

Af Morten Brøgger, Tidehverv, 2006, nr. 1, januar, s.13-15.

Boganmeldelse

Af Gustav Brøndsted. Tidehverv, 1927, s.176. (Karl Barth und Ed. Thurneysen: Komm Schøpfer Geist! (2. Aufl. 1924. 266 S. Mk. 3,50, geb. 4,50. - Chr. Kaiser Verlag, München)).

Boganmeldelse

Af Gustav Brøndsted. Tidehverv, 1927, s.79-80. (Emil Brunner: Reformation und Romantik. Kaiser Verlag, München 1925 (27 S., Mk. 1,20)).

Ungdomsbevægelse

Af Gustav Brøndsted. Tidehverv, 1928, s.137-139. (Gunner Engberg: Den kristelige Ungdomsbevægelse som den er og som den burde være. - 255 S., 1928. (De unges Forlag)).

En Anmeldelse - og lidt mere

Af Gustav Brøndsted. Tidehverv, 1928, s.87-90). (Morten Pontoppidan: Første Thessalonikerbrev, udlagt for Menigheden. 1927 (134 S., Gyldendal)).

Paulus - an uns

Af Gustav Brøndsted. Tidehverv, 1929, s.50-52. (Fritz Engelke: Der Brief des Paulus an die Römer und an uns. (1921, 4. Aufl. 1928.) - Der Brief des Paulus an die Galater und an uns. 1928. - Agentur des Rauhen Hauses, Hamburg).

Anmeldelse

Af Gustav Brøndsted. Tidehverv, 1955, s.95-96. (Holger C. Dahl: Kristendom og Psykologi (119 S., Kr. 7,75); K. C. Holm: Kristendom og Humanisme (65 S., Kr. 4,75); Paul Holt: Kristendom og Kultur (62 S., Kr. 4,75)).

Boganmeldelse

Af Gustav Brøndsted, Tidehverv, februar, 1928, s. 24. (Gunnar Engberg: Den nye kirkelige Retning i dens Angreb paa Ungdomsarbejdet og Indre Mission).

Boganmeldelse

Af C. L.. Tidehverv, 1928, s.108. (Martin Kähler: Der Weg des Menschensohnes. Gundert. Stuttgart. 1927).

Boganmeldelse

Af C. L.. Tidehverv, 1928, s.108. (Th. Haering: Die Pastoralbriefe und der Brief des Apostels Paulus an die Philipper. Calmer Vereinsbuchhandlung, Stuttgart, 1928).

Under absolut medietavshed

Af Niels Dujardin, Tidehverv, februar, 2005, s. 39-42.

Anmeldelse

Af Gunner Engberg. Tidehverv, 1928, s.139-140. (Gunner Engberg: Den kristelige Ungdomsbevægelse som den er og som den burde være).

Psykologiens magtfulde rolle i tvangsfjernelsessager

Af Henrik Frost. Tidehverv, 2005, s.166-170). (Peter Fergo: Psykologien som forvaltningens redskab i fjernelsessager).

Politiken og Profeten

Af Henrik Frost. Tidehverv, 2006, s.125-128. (Tøger Seidenfaden & Rune Engelbreth Larsen: Karikaturkrisen - En undersøgelse af baggrund og ansvar; John Hansen og Kim Hundevadt: Provoen og Profeten - Muhammedkrisen bag kulisserne).

Bomben i turbanen

Af Henrik Frost, Tidehverv, 2007, s.62-64. (Mikael og Klaus Rothstein, "Bomben i turbanen", Tiderne Skifter, 2006).

Hån, spot og latterliggørelse

Af Henrik Frost, Tidehverv, Nr. 7, September, 2007, s.146-147. (Knud Bjarne Gjesing: Hån, spot og latterliggørelse - Egyptisk satire under Muhammed-krisen, 2006).

Religionernes sammenstød

Af Henrik Frost, Tidehverv, 2008, nr. 7, september, s.128-130.

Forfølgelsen af de arabiske kristne

Af Henrik K. Frost, Tidehverv, 2014, nr. 2, s.39-41.

Et konfirmandmateriale

Af Majken Frost. Tidehverv, 1984, s.126-127. (Ulla Sandbæk & Elisabeth Uldall: I virkeligheden).

To kloge koner

Af Majken Frost. Tidehverv, 1985, s.31-32. (Germaine Greer: Køn og skæbne; Anna Wahlgren: De kære Børn).

Folkeskolens Genmæle

Af Majken Frost, Tidehverv, 2001, s.173-174.

Eurokirkeligheden og forfatningen

Af Majken Frost, Tidehverv nr. 4, 79. Årgang - April 2005, s.87-89. (Helge Rørtoft-Madsen: Ved korsvejen - det kirkelige JA eller NEJ til EU-forfatningen, Vindrose 2005).

Sofie og Jakob

Af Majken Frost, Tidehverv, 2006, nr. 5, maj, s.84-85. (Vær mig nær. Jakob Knudsens skilsmisse og nye ægteskab. Beretning fra et Danmark i opbrud". Vartov 2005).

Hvad er gået galt?

Af Jørgen Grimstrup. Tidehverv, 2003, s.16-17. (Bernard Lewis, "Hvad gik galt? Vestens påvirkning og Mellemøstens svar", Gyldendal, 2002, 224 sider, 175,-kr.).

Hakkelse fra Andersens rejsestald

Af Carlo Hansen. Tidehverv, 2004, s.211-214. (Jakob Andersen: Blodig Jord - Hundredårskrigen mellem jøder og arabere. Høst & Søn).

Historien som selverkendelse gennem fortælling?

Af Helge Haystrup. Tidehverv, 2003, s.77-78. (Claus Møller Jørgensen og Carsten Tage Nielsen (red.): Historisk analyse - nye teorier og metoder. Roskilde Universitetsforlag 2001, 242 sider ,198 kr.).

Blekingegadebanden og ekstremismens problem

Af Lars Hedegaard, Tidehverv, 2007, nr. 5, maj, s.108-110. (Peter Øvig Knudsen: Blekingegadebanden: Den danske celle. Bind 1. Gyldendal 2007).

I Anledning af Professor Geismars sidste Bog

Af N. I. Heje. Tidehverv 1929, s.135-136&151-152. (Professor Geismar: Kristendommen og Vor Tids Kultur).

Den rette samtale

Af Johannes Horstmann. Tidehverv, 1995, s.43-46. (Niels Henrik Arendt: Gud er stor (udg. på forlaget Anis); Jes Asmussen & Søren Nordentoft: 2 artikler, i Støtteselskabet for Pakistans Kirkes årsskrift for 1994).

Boganmeldelse

Af Johs. Horstmann, Tidehverv 1979, nr. 5, maj, s.58-60. (Otto Møller: Om Flertalsregimente - nogle, kun for Christne forstaaelige Overvejelser. Hellberg og Elmquist, Hygum).

Boganmeldelse

Af N. O. Jensen. Tidehverv, 1926, s.31. (Gunnar Rosendal: Nutidens Teologi och Forkunnelsen. (Stockholm 1926 - 247 S)).

Boganmeldelse

Af N. Otto Jensen. Tidehverv, 1927, s.126-127. (Kokichi Kurosaki: Bekehrung eines Gottlosen).

Boganmeldelse

Af N. Otto Jensen. Tidehverv, 1926, s.47-48. (Anders Nygren: Religiøsitet och Kristendom, Lindblad, Upsala 1926).

Jesu lignelser.

Af Aage Kinch. Tidehverv, 1951, s.41-48. (En gennemgang af en tysk bog om dette emne af professor Jeremias).

To bøger

Af Søren Krarup. Tidehverv, 1975, s.55-56. (Jens Otto Krags erindringsbog & Ebbe Reich: Afsluttende optegnelser til et tiårs krønike).

En æresdoktor og en bog

Af Søren Krarup. Tidehverv, 1985, s.11-12. (Bent Jensen: Stalinismens fascination og danske venstreintellektuelle).

På åstedet

Af Søren Krarup. Tidehverv, 1985, s.124. (P. G. Lindhardt's Kirkehistoriske Samlinger).

Et uforløst opgør

Af Søren Krarup. Tidehverv, 1985, s.71. (Poul Behrendt: Bissen og dullen - Familiehistorier fra nutiden).

Den økologiske krigsførelse

Af Søren Krarup. Tidehverv, 1986, s.99-100. (Steen Steensen: Den økologiske Krigsførelse. Abildgaards og Brødgaards Forlag. Forhandles i bogladerne via DBK. 153 sider. 98,- kr).

Det 20. århundrede

Af Søren Krarup. Tidehverv, 2000, s.18-19. (Claes Kastholm Hansen: Vanvid eller Velstand).

Krag og efterkrigstidens Danmark

Af Søren Krarup. Tidehverv, 2002, s.197-202). (Bo Lidegaards biografi om Jens Otto Krag).

En bog om Victor Andreasen

Af Søren Krarup. Tidehverv, 2003, s.17-18. (Sven Ove Gade: Ulanen, en biografi om Victor Andreasen, Gyldendal 2002, 479 sider).

Rædselsperioden

Af Søren Krarup. Tidehverv, 2003, s.211. (Ole Hasselbalch: Opgøret med Indvandringspolitikken - en personlig beretning. Holkenfeldts forlag, 249 sider).

En bog om Frode Jakobsen

Af Søren Krarup. Tidehverv, 2005, s.19-21. (Sven Ove Gade: Frode Jakobsen. En biografi. Gyldendal. 592 sider. 395.00 kr).

Barn af en nazist

Af Søren Krarup, Tidehverv, 1995, nr. 4, april, s.90.

Boganmeldelse

Af Vilhelm Krarup, Tidehverv, 1931, nr. 5, maj, s. 83-84. (Harald Rue: Satire og Karikatur. Mondes Forlag).

Kætterbreve - en anmeldelse

Af Christian Langballe. Tidehverv, 2004, s.214-217. (Martin A. Hansen: Kætterbreve, bd. 1-3, (udgivet af Anders Thyrring Andersen) Gyldendal 2004).

Post Scriptum

Af Christian Langballe, Tidehverv, årg. 80, 2006, nr. 1, januar, s.15-16. (PS – Om Martin A. Hansens korrespondance med kredsen omkring Heretica).

En gave til dansk teologi

Af Jesper Langballe, Tidehverv, 2012, nr. 5, maj, s.88-89. (Johannes Horstmann: Den kristne etik – formaningen ved Guds barmhjertighed, Tidehvervs Forlag, 2011).

De intellektuelle

Af Niels Lillelund. Tidehverv, 1989, s.159-161. (Paul Johnson: "Intellektuelle" Centrum, 1989).

Grænser for politik

Af Niels Lillelund. Tidehverv, 1990, s.125.126. (Bertel Haarder: Grænser for politik, Gyldendal, 1990).

Boganmeldelser

Af Chr. Lindskrog. Tidehverv, 1926, s.13-15. (F. C. Krarup: Ideal Kristendom. Pios Boghandel 1926).

Boganmeldelse

Af Christian Lindskrog. Tidehverv, 1929, s.136. (Oluf Rothe: Blinde ser. Reitzels Forlag 1928).

Boganmeldelse

Af Christian Lindskrog, Tidehverv, 1927, nr. 7, s.110-112.

Kontroversielt

Af Knud Lundbek Hansen, Tidehverv, årg. 82, 2008, nr. 5-6, maj-juni, s.104-107. (Carsten Breengaard: Paradis-sekten).

"Med ansigtet mod muren"

Af Aage Nielsen. Tidehverv, 1952, s.64-68. (Herbert S. Karlsen: Med Ansigtet mod Muren).

Frihedens Væsen

Af Claus Thomas Nielsen, Tidehverv, 2010, nr. 1, s.15-17. (Jalving & Hedegaard: Frihedens væsen).

Den borgerlige Orden

Af Claus Thomas Nielsen, Tidehverv, 2009, nr. 3, s.64-66. (Juul Nielsen & Kasper Støvring: Den borgerlige Orden. David Gress: Velstandens kilder).

Boganmeldelse

Af K. Olesen Larsen. Tidehverv, 1926, s.45-47. (Eugen Jäckh: Blumhardt Fader og Søn. Autoriseret Oversættelse af Gerda Mundt. Udgivet af Danmarks kristelige Studenterforbund. O. Lohse).

Boganmeldelse

Af K. Olesen Larsen. Tidehverv 1928, s.122-24. (Oscar Geismar: Jesus, Guds Søn. Aschehong & Co. København 1928).

Boganmeldelse

Af K. Olesen Larsen. Tidehverv, 1928, s.74-75. (Bernhard Dörries: Der ferne und der nahe Gott. Eine Auseinandersetzung mit der Theologie Karl Barths. (Leopold Klotz' Verlag, Gotha)).

Boganmeldelse

Af K. Olesen Larsen. Tidehverv, 1928, s.91. (Alfred Zimmermann: Die innere Not des Protestantismus, Gedanken der heutigen Lage. (Friedrich Reinhardt's Verlag, Basel)).

En ny Kirkelighed

Af K. Olesen Larsen. Tidehverv, 1941, s.105-108. (Johannes Asmund, Regin Prenter, Paul Seidelin: Kirkeaarets Tekster. Første Tekstrække. Advent til Pinse).

Lov og Evangelium

Af K. Olesen Larsen, Tidehverv, juni, 1937, s.73-76. (Christian Lindskrog: Den kristne Tro. En Gennemgang af Luthers lille Katekismus. Gyldendal 1936.)

Russisk film

Af Arne Lundmann Olesen. Tidehverv 1929, s86-88. ("Moderen", "St. Petersborgs sidste dage", "Det gule pas", "Storm over Asien").

Boganmeldelse

Af Poul Olesen. Tidehverv, 1929, s.32. (J. Geismar: Synd og Soning. Gyldendal 1928).

Romantikken og den danske folkehøjskole

Af Poul Olesen. Tidehverv, 1941, s.21-22. (P. Engberg: Romantikken og den danske folkehøjskole).

Fejheds tale

Af Monica Papazu, Tidehverv, 1994, s.9. (Torben Bramming: Tidehvervs Historie, ANIS, 1993, 122 s.).

Krigslitteratur

Af N. C. Petersen. Tidehverv, 1930, s.26-29.

Danskhed begravet

Af Michael Pihl. Tidehverv, 2003, s.53-54. (Peter Heller Lützen: Danskfagets danskhed - en bog om danskfaget mellem metode og nationalitet, Dansklærerforeningen oktober 2002, 148 sider).

Stakladekatekismus eller: når Gud er ligeglad

Af Agnete Raahauge. Tidehverv, 2001, s.83-87. (Jan Lindhardt: Katekismus i kristendom - børnelærdom for voksne).

Den amerikanske borgerkrig

Af Claus Rasmussen, Tidehverv, nr. 1, januar, 2008, s.14-15.

Meddelelse

Af Redaktionen. Tidehverv, 1984, s.127. (Majken Frost & Jesper Langballe: Hvor ægteskabet skal stå).

Geniets ildprøve

Af Redaktionen. Tidehverv, 2005, s.45. (Nina Bjørneboe: "Geniets ildprøve").

Den nye islam-forskning

Af Morten Rydal, Tidehverv, årg. 84, 2010, nr. 7, september, s.136-141.

Adskillelsens Politik

Af Morten Rydal, Tidehverv, 2009, nr. 3, s.60-63. (Jens-Martin Eriksen og Frederik Stjernfelt: Adskillelsens politik).

Trangen til tortur - Anmeldelse af Ellen Wulfs koran-oversættelse

Af Robert Landeværn Ryholt, Tidehverv, 2007, nr. 8, oktober, s.167-169.

Boganmeldelser

Af Tage Schack. Tidehverv, 1926, s.31-32. ("Kirketanken og vor Tid". Udg. ved Sognepræst Dr. phil. C. I. Scharling. (P. Haase og Søn. 1925)).

Boganmeldelse

Af Tage Schack. Tidehverv, 1926, s.47. ("Dansk Kirkeliv. Medens Tiderne skifter". Red. af J. Nordentoft. (Gad 1926)).

Boganmeldelse

Af Tage Schack. Tidehverv, 1927, s.63-64. (Fr. Gogarten: "Illusionen". 145 S. Diederichs Jena. 1926).

Boganmeldelse

Af T. S. Tidehverv, 1927, s.207-208. (Morten Larsen: I Skumringen. (Schønberg. 1927. 141 S.)).

Boganmeldelse

Af T. S.. Tidehverv, 1927, s.208. (Axel Rosendal: De gamle Veje (Schønberg. 1927. 123 S.)).

Boganmeldelse

Af T. S.. Tidehverv, 1927, s.208. (Gunner Engberg: "Dansk Hjemliv". (De unges Forlag. 1927. 150 S.)).

Boganmeldelse

Af Tage Schack. Tidehverv, 1928, s.107-108. "Für die Einheit der Kirche. Schriften zur ökumenischen Bewegung". 1. Michal Hertzberg: "Die Einheit der Kirche". 2. I. F. Laun: "Die Konferenz von Lausanne". L. Klotz, Gotha. Nathan Söderblom: "Påvestolen och kyrkans enhet" ("Kirke og Kultur", Marts 1928).

Boganmeldelser

Af Tage Schack. Tidehverv, 1929, s.167-168. ("Religionens Människor och Dokument": VI. St. Franciskus av Assisi enligt De tre Följeslagarnas Legend. Av Lisa Lundh. - I. Olavus Petri i Tal och Skrift. Av Lydia Wahlström. Begge hos Bonnier, Stockholm).

Boganmeldelse

Af Sigurd Skot-Hansen. Tidehverv, 1926, s.32. (Gunther Dehn: Die religiöse Gedankenwelt der Proletarienjugend in Selbstzeugnissen dargestellt. (3. Aufl. 1926. 78 S.)).

Frihedens Ord i ufrihedens historie

Af Erik Sloth, Tidehverv, 2007, nr. 1, januar, s.21-22. (Jacques Ellul: Kristendommens forvanskning, Oversat af Chr. Truelsen, Tidehvervs forlag 2005, 199 s. kr. 199)

Den 11. september - Huntington og Pittelkow

Af Max Stubgaard. Tidehverv, 2002, s.148-152). (Ralf Pittelkow: Efter 11. september. Vesten og islam; Samuel Huntington: The Clash of Civilizations?)

"Kritisk Revu"

Af Kaj Thaning. Tidehverv, 1928, s.141-147. (Tidsskrift: Kritisk Revu).

Jan Lindhardts Martin Luther

Af Terkel Tikjøb. Tidehverv, 1984, s.66-68. (Jan Lindhardt: Martin Luther - Erkendelse og formidling i renæssancen).

Harald Nielsens essays

Af Morten Uhrskov Jensen, Tidehverv, marts, 2005, s.64-69.

Den eksistentielle kamp for modersmålet

Af Marianne Wagner, Tidehverv, 2008, nr. 1, januar, s.15.16.

Præstekonens Jammersminde

Af Katrine Winkel Holm, Tidehverv, 2001, s.63-65. (Eline Boisens Erindringer 1-4, udgivet af Anna-Bojsen-Møller, Gyldendal 1999).

Kritisk lys på kulturradikalismen

Af Katrine Winkel Holm, Tidehverv nr. 4, 79. Årgang, April 2005, s.89-91. (Michael Larsen: Den store tid. Aftenlandet. People's Press. & Poul E. Andersen: Opgør med kulturradikalismen. Indsigt).

Bæk Simonsen demaskeret

Af Katrine Winkel Holm, Tidehverv, 2008, nr. 3, marts, s.56-58.