Rædselsperioden

Af Søren Krarup. Tidehverv, 2003, s.211. (Ole Hasselbalch: Opgøret med Indvandringspolitikken - en personlig beretning. Holkenfeldts forlag, 249 sider).

Jeg havde egentlig glemt det. Man går ikke og husker den slags ting. Dertil er de for belastende og hæslige. Hele hetzen, den organiserede offentlige terror, alle skældsord og bagvaskelser og gemenheder - for ens egen sundheds skyld fortrænger man det og sletter det delvist af hukommelsen.

Men derfor er det jo alligevel sket. Man kan fortrænge det, men ikke ophæve dets fakticitet og konsekvenser. Et tiårs rædsler står kun alt for tydeligt aftegnet i Danmarks historie og vil i de kommende tiår sprede sine uhyggelige konsekvenser i vore efterkommeres tilværelse her i landet, og af mange grunde er det derfor væsentligt at huske og nedskrive, hvad der skete.

Det har Ole Hasselbalch gjort, og derfor er hans bog om opgøret med indvandringspolitikken utrolig nødvendig og god. Med sin sædvanlige systematik og grundighed noterer han alt, hvad der skete fra dengang i 1986, da vi startede oprøret imod godhedsindustriens og den politiske korrektheds ødelæggelse af Danmark igennem en ukontrollabel indstrømning af mennesker fra den tredje verden, som ikke kunne og for manges vedkommende heller ikke ville integreres i landet, og tålmodigt citerer han alle uhyrlighederne og fortæller om alle de utrolige udslag af en forfølgelse, der slet og ret sigtede efter at likvidere ytringsfrihed og åndsfrihed. Jeg havde egentlig glemt det. Jeg havde glemt, hvad det var, de sagde og skrev - Erik Wedersøe, Morten Sabroe, Johs. Sløk, Klaus Rifbjerg, Suzanne Brøgger, de, der i spidsen for den politiske korrekthed belagde vort offentlige liv med interdikt og lyste os andre i band og forbandede danskerne og sværtede folket. Ole Hasselbalch husker det. Han fortæller rædselsperiodens historie. Han beretter om sine og andres desperate forsøg på at komme til orde og blive hørt og skildrer de utallige retssager, hvorigennem Den danske Forening prøvede på at hævde sin ytringsfrihed. Uhyggelig læsning. Utrolig læsning. Jeg havde glemt det meste, men når jeg møder det igen, siger jeg til mig selv, at eftertiden vil ikke tro på sådanne tilstande.

Men således var tilstanden faktisk fra begyndelsen af 1980'erne til systemskiftet i 2001. En kujoneret befolkning med et offentligt liv, hvis magthavere var som fangevogtere og bødler. Ole Hasselbalch dokumenterer det hele, så at ingen skal glemme og ingen skal bagatellisere. Hans indsats og bog kan ikke roses nok. Ingen historieskrivning vil kunne komme udenom den.

Læs den og husk!

Ole Hasselbalch: Opgøret med Indvandringspolitikken - en personlig beretning.
Holkenfeldts forlag, 249 sider.