TIDEHVERV udkommer 10 gange om året - (ikke i juli og august) - med et samlet års-sidetal på ca. 220 sider. Her er essays og kritiske bemærkninger til kirkelige såvel som samfundsmæssige forhold, samt en evangelisk-luthersk prædiken.
I bladet optages også foredrag holdt på Tidehvervs Sommermøde. Disse foredrag er ofte gennemgange af teologiske eller litterære forfatterskaber/værker eller gennemgange af historisk/politiske perioder.

Abonnement / Enkeltnumre
Et årsabonnement koster 600 kr.
Enkeltnumre koster 70 kr. plus porto.
Et dobbeltnummer koster 120 kr. plus porto.
For tegning af abonnement kontaktes:

Agnete Raahauge, Tidehvervs ekspedition:
E-post: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


BØGER

Bøgerne bestilles hos Karen Raahauge: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 
 
Nådens sprogdragt.
Redigeret at Agnete Raahauge
 
Denne bog er netop udkommet på Tidehvervs Forlag og giver et godt indblik i, hvad der bliver den vigtigste debat for folkekirken ikke kun i 2021 men i det kommende årti.

Pris: 150 kr. plus porto.
 
Den kan bestilles hos Agnete Raahauge på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 
 

De Befriede.
Carsten Breengaard:

Pris: 150 kr. (+porto)

 
 
 

 


Lov og Ansvar

af Jesper Langballe.

Samlet og udgivet af Monica Papazu, Thomas Helbig Hansen og Majken Frost.

Tidehvervs Forlag udgiver 'Lov og Ansvar' - en bog af Jesper Langballe.

Bogen samler de tyve essays, som Jesper Langballe skrev i Tidehverv i perioden 1971-2008, og emnemæssigt kommer vi vidt omkring: Fra essayet om Steen Steensen Blicher i 1971 over analyser af konservatisme, danskhed og forskellige ideologier til det afsluttende essay om K. Olesen Larsen, der blev trykt i 2008.

Bogen er på 700 sider. Prisen er kr. 299 (inkl. forsendelse).

 

 

 Lovens afskaffelse ved evangeliet - og dens hævdelse

af Johannes Horstmann.

Samlet og udgivet af Henrik Frost i anledning af hundredåret for Johs. Horstmanns fødsel, 39 sider.

Pris: 40 kr. (+porto)

 

 

 

 

 

 


Sarkos Anastasis - skabningens forventning og synderens håb
af Johannes Horstmann.

Samlet og udgivet af Henrik Frost, 31 sider.

 

Pris: 40 kr. (+porto)

 

 

 

 

 

 


Lars BrinthBat Ye'or og Ægypten
af Lars Brinth, 28 storsider (A4).

Pris:  50 kr. (+porto)

Fra forordet:
De følgende sider fremlægger manuskriptet til et foredrag holdt på Tidehvervs Sommermøde 2012.

Foredraget består af et Forspil i Helvede, derefter den egentlige indledning, og så hoveddelen, om Bat Ye'ors arbejde og resultater. Som afslutning et forsøg på sammenfatning.

Håbet er, at følgende, til tider ret kaleidoskopiske gennemgang af forfatterskabet, vil kunne det samme som Bat Ye'ors forfatterskab, nemlig at samle en mængde spredte tråde og oplysninger til netop det billede af, hvad der er i spil i "Eurabia", som det er Bat Ye'ors fortjeneste at have kastet afgørende lys over.

Fra: Forspil i Helvede:
8. maj 1920 beskrev den engelske avis The Times på ledende plads et skrift, oversat fra russisk, som foregav at være et referat, nogle "Protokoller", - lækket til den russiske udgiver Sergej Nilus og udgivet 1905, - fra et møde af "Sions Vise", en gruppe af højtstående jøder, med en angivelig plan for overtagelse af verdensherredømmet. The Times var usikker på skriftets autencitet, og det følgende år, fra den 16. til den 18. august 1921, bragte samme avis en meget dygtig og omhyggelig artikel af avisens raporter i Konstantinopel Philip Graves, som afslørede skriftet som et falskneri.

Var al journalistisk af den karat, var det følgende foredrag ikke nødvendigt i Danmark 2012.

Et tilsvarende forspil kunne skrives om en anden udbredt bog i den arabiske verden, nemlig den Jesus-roman fra det 15. århundrede, som i samme arabisksprogede verden og undet navnet: Barnabas-evangeliet gælder for sand oplysning om kristendommens hovedskikkelse.

Så meget om det, - men det hører med til, hvad der er på spil i det følgende: der er samtale og udveksling, men der er lang vej, før man når dertil, at den sker på det samme rationelle grundlag.

Pjecen udkom 5. juni, 2013.


TANKER OM DEN FRANSKE REVOLUTION

TANKER OM DEN FRANSKE REVOLUTION
af Edmund Burke, 252 sider.

TILBUD: 125,-kr. (+porto).

En bog, der fik verdenshistorisk betydning. Den bidrog afgørende til at gøre England til uforsonlig modstander af den politiske totalitarisme, som første gang brød frem i Frankrig i 1789. Med udgangspunkt i kristendommen undsiger Burke en totalitær politik og tænkning med en sådan vægt og styrke, at hans værk lige siden har været inspiration i ethvert opgør mod totalitarismen - denne være sig rød eller sort. Også i 1980'ernes opgør med 68-revolutionen har Burke haft stor betydning, ikke mindst i USA.

Fra Edmund Burke's forfatterskab og tankeverden udgår et budskab om menneskets ansvarlighed og historiske sammenhæng og eksistens, som ikke mindst et dansk åndsliv, der lever i totalitarismens skygge og under dens fristelser, har behov for at blive konfronteret med.

Reflections on the Revolution in France udkom første gang i 1790, her oversat af Chr. Truelsen 1987.


KONFRONTATION

KONFRONTATION - islam og kristendom
af Jens Christensen, 450 sider.

TILBUD: 150,-kr. (+porto).

Forfatteren er født i 1899 i USA af danske forældre. I 1922 kom han til det nordvestlige Indien, hvor han arbejdede som kristen missionær, og da der i 1955 oprettedes en national luthersk kirke, Pakistan Lutheran Church, blev han denne kirkes første biskop. Han døde i Danmark i 1967.


Mødet med islam har tvunget forfatteren til ny besindelse på, hvad kristendom er. Skal islam tages alvorligt, er dette møde ikke konverserende "dialog", men Kristus-forkyndende opgør - konfrontation.

"Overalt begynder muslimerne at løfte hovedet, og der er glimt af håb i deres øjne…. Islams virkelighed drager mænd og nationer sammen på ny. Når først den kulturelle genforening og den politiske magtblok er etableret, vil intet holde islam fra igen at fremstå som en totalitær stat med verdensherredømmet som sit mål. Den totalitære opfattelse af staten medfører uvægerligt ideen om verdensherredømmet, især når selve staten opfattes som teokratisk". (Læs mere om Jens Christensen på: http://www.pakistanskirke.dk/)

Terroren har skræmt vestens folk, men vort kendskab til den fundamentale intolerances religiøse baggrund er ringe. Forestillinger om harmoni mellem islam og kristendom trives i en atmosfære af uvidenhed.

Bogen er oversat af Chr. Truelsen i 1989.


Jacques EllulKRISTENDOMMENS FORVANSKNING
af Jacques Ellul, 280 sider.

Pris: 195,-kr. (+porto).

Christian Truelsen (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.) helligede de sidste år af sit liv oversættelsen af den betydelige franske teolog Jacques Elluls forfatterskab.

Kristendommens forvanskning er det første værk af Jacques Ellul, som udkommer på dansk.

Bogen stiller det spørgsmål, som er indeholdt i titlen: "Vi må erkende, at der er en umålelig afstand mellem alt, hvad vi læser i Bibelen, og Kirkernes og de kristnes adfærd - i en sådan grad, at jeg med rette taler om forvanskning, om kuldkastelse; thi, som jeg skal vise, adfærden har i ét og alt været modsat det, der er befalet. Det er og bliver for mig et uløseligt problem. Kierkegaard har stået over for det i sin tid og har svaret på sin måde. I dag må vi forsøge noget andet, en anden vej, og gentage denne samvittighedsprøve".

Jacques Ellul (1912-1994) var en enestående personlighed. Han var jurahistoriker, sociolog og teolog. Han skrev omtrent 50 værker, hvor han på baggrund af sin umådelige faktiske viden stillede afgørende spørgsmål i et nyt lys: Spørgsmål om menneskets eksistens, om historien og samfundet, om revolution og propaganda, om meningen med den europæiske kultur, om teknik og globalisering - men overalt spørgsmål om mennesket, som Gud i Jesus Kristus åbenbarer sig for og frelser.

Bogen udkom november 2005.


Vore børn er vore børnVore børn er vore børn,
af Forældrenes Børnekommission, 93 sider.

Pris: 25,-kr. (+porto)

 

 

ISBN: 87-980653-0-0,
1977 (1. oplag),
1978 (2. oplag).

Forfattere:
Elisabeth Krarup, Svend G. Johnsen, Birgitte og Jesper Langballe, Harald Gammelgaard, H. P. Christensen, Nina Bjørneboe, Majken Frost, Hanne Garff, Ragnhild Ølgaard Nielsen.


Hvad et barn har brug forHvad et barn har brug for
- på falderebet af børneåret,
af Forældrenes Børnekommission
, 48 sider.

Pris: 25,-kr. (+porto)

 

 

ISBN: 87-980653-2-7,
1979.

Forfattere:
Ragnhild Ølgaard Nielsen, Jesper Langballe, Diverse, Jesper Langballe, Redaktionen, Majken Frost.


Nej til børnepolitik!Nej til børnepolitik - En modbetænkning,
af Forældrenes Børnekommission, 103 sider.

 

 

Pris: 25,-kr. (+porto)

 

 

ISBN: 87-980653-3-5,
Udgivet: 1981.

 

Forfattere:
Olav Lilleør, Søren Krarup, Ragnhild Øllgaard Nielsen, Majken Frost, Jesper Langballe, Richard Sørensen, Steffen Hahnemann, Niels Aage Hjorth.


Hvor ægteskabet skal ståHvor ægteskabet skal stå
af Forældrenes Børnekommission, 91 sider.

Pris: 25,-kr. (+porto)

 

 

ISBN: 87-416-1326-0,
Stig Vendelkærs Forlag,
Udgivet: 1985.

Forfattere:
Majken Frost, Jesper Langballe, Nina Bjørneboe, Ole Brehm Jensen, Sigrid Undset, F. M. Dostojevskij, Rudolph Arendt.

 


I retssikkerhedens navnI retssikkerhedens navn - Et ændringsforslag til bistandslovens afsnit VIII,
af Forældrenes Børnekommission, 6 sider.

 

 

Pris: 10,-kr. (+porto)

Fra forordet:
Dette ændringsforslag til bistandslovens afsnit VIII er udarbejdet for at styrke familiens retssikkershed. Talrige erfaringer vedrørende tvangsfjernelse af børn har dokumenteret, at det er nødvendigt. Som forholdene er nu, er de sociale myndigheder på én gang anklager og dommer, hvorfor familiens integritet og eksistens er gjort helt afhængig af myndighedens skøn.
Dette er uacceptabelt i et retssamfund.

Udkom efter 1982.

 


Livet troLivet tro - prædikener,
af Knud Hansen, N. I. Heje,
Olesen Larsen, Tage Schack, Poul Olesen
, 136 sider.

UDSOLGT.

 

 

Tidehvervs Forlag,
1930.

 


Johannes HorstmannDen socialistiske æras dødskamp
- og menneskets fremtid og håb
,
af Johannes Horstmann, 47 sider.

 

Pris: 25,-kr. (+porto).

 

 

Tidehvervs Forlag,
Udgivet: 1977.

 


Johannes HorstmannEt grundrids af den kirkelige dogmatik
af Johannes Horstmann, 343 sider.

TILBUD: 125,-kr. ( + porto)

I efteråret 1988 holdt Johannes Horstmann på Københavns Universitet en forelæsningsrække under overskriften: »Et grundrids af den kirkelige dogmatik«. Det blev til i alt 29 forelæsninger i løbet af dette efterårssemester, og det er manuskriptet fra disse forelæsninger, som hermed udgives.

Om titlen skrev Horstmann: »Ordet kirkelig betyder ikke, at jeg agter at tale en traditionalistisk dogmatiks sag, og at jeg ser alle ulykker som stammende fra en kritisk holdning over for skrift og trosbekendelse ... Men ordet kirkelig skal holde dogmatikken fast ved det, som er dens og den øvrige teologis anliggende, nemlig at arbejde på, at dét Evangelium på ny kan forkyndes rent og purt, som alene er i stand til at skabe og opholde kirken, og det af mennesker, der uden ophør må sige til dette Evangelium: »Doce me, undervis mig!««

ISBN: 978-87-980509-5-7
Bogen udkom 2009.

Der er udfærdiget et Emne- og NavneRegister til Horstmanns Dogmatik, som kan hentes her: Register.
Johs. H. Christensens anmeldelse af dogmatikken kan læses her: Anmeldelse.
Jesper Bachers anmeldelse af dogmatikken kan læses her: Anmeldesle.
Peter Østerby-Jørgensens anmeldelse kan læses her: Anmeldelse.


Johannes Horstmann Den kristne etik - formaningen ved Guds barmhjertighed
af Johannes Horstmann, 258 sider.

TILBUD: 100,-kr. ( + porto)

I årene 1989 og 1990 – mere præcist fra den 20. september 1989 til den 7. november 1990 – holdt pastor Johs. Horstmann (1915-1999) i sit hjem en række studiekredsforedrag over emnet: »Den kristne etik – formaningen ved Guds barmhjertig­hed«. Studiekredsen, som blev fulgt af godt en halv snes mennesker, løb altså over 15 måneder, og resultatet blev den række på i alt 10 sammenhængende foredrag om den kristne etik, som hermed udgives for første gang.

ISBN: 978-87-980509-2-6
Bogen udkommer 1. december 2011.


Hvad med DanmarkHvad med Danmark
af Komiteen mod Flytningeloven, 183 sider.

Pris: 40 kr. (+porto)

 

 

Bidragene til antologien er:
Dr. phil Sune Dalgård: Fremmedpolitikken i Danmark, Sognepræst Søren Krarup: Dansk Flygtningehjælp - en stat i staten, Professor, dr. jur. Ole Hasselbalch: Lovgivningen, Sognepræst Jesper Langballe: Et bistandsbureaukrati, der skaber flygtninge, Sognepræst Terkel Tikjøb: Kristendom og muhammedanisme, Sognepræst Søren Krarup: "Racisme".

Bogen udkom 1987.


Søren KrarupKristendom og Politik og Danmark,
af Søren Krarup, 10 sider.

Pris: 25,-kr. (+porto)

 

 

 

 

 

Udgivet: 2011.


Søren KrarupOm Indfødsret
af Søren Krarup, 10 sider.

Pris: 25,-kr. (+porto)

 

 

 

Udgivet: 2011.


Søren KrarupHistorien om Tidehverv
af Søren Krarup, 15 sider.

Pris: 25,-kr. (+porto)
Pris (10 stk.): 125,-kr. (+porto)

 

 

 

Udgivet: 2007.


Søren KrarupEN MÅNED I EFTERÅRET
- Rapport fra en borgerkrig
af Søren Krarup, 102 sider.

Pris: 25 kr. (+porto)

I dagbogsform og øjebliksbilleder fortæller hovedpersonen i efterårets ophidsede strid om flygtningepolitik og flygtningelov, hvad der faktisk foregik. En beskeden annonce, der sætter hele landet på den anden ende. En enorm folkelig bevægelse, der søges undertrykt. En pressekampagne, der forvansker virkeligheden og søger at støde sine modstandere ud som folkefjender. Det officielle Danmark, der fører krig mod det menige og uofficielle Danmark.

Propaganda, hetz og mordtrusler.

En spændende og tankevækkende historie fra dagens Danmark.

Bogen udkom 1987.


Søren KrarupDET TAVSE FLERTAL - Konservative essays
af Søren Krarup, 158 sider.

TILBUD: 50,-kr. (+porto).

Den anti-totalitære Kierkegaard, Jakob Knudsen, Kipling, Valdemar Rørdam, Den plantede utilfredshed, Det tavse flertal og Højrebølge - syv essays om den konservatisme, der sættes af kristendommen og er uadskillelig fra den. En konservatisme, der fastholder mennesket på jorden og det nære. En konservatisme, der afviser al ideologi som himmelflugt og kræver respekt for det givne og konkrete - slægten, folket, landet.

En bog om den linie i dansk åndsliv, der i generationer har været fortrængt, men som er den egentlige og bærende.

Bogen udkom 1987.


Søren KrarupSYND TAPPERT - Bidrag til en folkelig frimodighed
af Søren Krarup, 102 sider.

TILBUD: 40.-kr. (+porto).

Det sidste slægtleds Danmark, Også et jubilæum, Fundamentalisme, Friheds abstrakte ven, Modløshed, Skamfuldhed, Den barmhjertige højkommissær, Det nationale, En dansk skæbne, Forudsætningsløshedens illusion, Af en hofmarskals bekendelser og Bededag 1990 - 11 essays og en prædiken.

"Vær da synder og synd tappert, men tro og glæd dig stærkere i Kristus, som har sejret over synden, døden og verden." (Fra et brev af Martin Luther til Melanchton 1521.)

Bogen udkom 1990.


 

Vilhelm KrarupOPGØRETS NØDVENDIGHED - ord til øjeblikket fra et langt liv
af Vilhelm Krarup, 205 sider.

TILBUD: 75,-kr. (+porto).

Denne bog samler tidehvervspræsten og modstandsmandens artikler gennem 53 år: Et kristeligt og nationalt testamente.
Forfatteren gør op med den herskende humanismes virkelighedsflugt før og nu - fra besættelsestidens samarbejdspolitik til nutidens globale ansvarlighed - fra en idealistisk kirkeligheds evangelie-forfalskning til en moderne politisk.

Bogen vender sig skarpt imod ethvert forsøg på at indfange virkeligheden i programmer, thi dermed er livet forfusket og ansvaret forrådt.

Udkom på Forlaget AROS 1994.

I kommission hos TIDEHVERVS FORLAG.


En pind til Folkekirkens ligkisteEn pind til Folkekirkens ligkiste
af Kritikkergruppen, 31 sider.

Pris: 10 kr. (+porto)

 

Bidragene er:
Jesper Langballe: Vi anklager!, Thomas H. Beck: Historien om Den ny Kirkebog, Bjørn Moe: Det er uholdbart - også teknisk, Sten Vedstesen: Fra sognets kirkebog til ministerens computer.

 

Udkom 2000.


K. Olesen LarsenK. Olesen LarsenK. Olesen Larsen,

I Ansvar og i Tro (bind I+II),

Samlet pris: 200,-kr (+porto)

 

"I Ansvar og i Tro" blev udgivet på K. Olesen Larsens 100-årsdag, 12. sept. 1999, ikke af historiske grunde, men fordi Olesen Larsens forfatterskab er om muligt endnu mere aktuelt i dag, end da det blev skrevet.

Udgangspunktet for K. Olesen Larsen, en af Tidehvervs første udgivere, var et opgør med vækkelsesbevægelsernes omvendelses- og oplevelseskristendom og religiøse idealisme, hvad enten det var i Indre Missions eller grundtvigianismens udgave. Arbejdet førte videre til en omfattende kritik af det kirkelige liv i Danmark med spørgsmålstegn til kirkelighedens bestræbelser på egen succes og på at hjælpe Vorherre med at frelse verden eller måske ligefrem efter aftale med Vorherre helt og holdent at overtage opgaven.
Olesen Larsens forfatterskab omfatter også et opgør med den moderne kulturopfattelse, hvad enten den bygger på et ønske fra mennesket selv om oplevelse, livsudfoldelse og betydningsfuldhed, eller den bygger på et budskab, mennesket har lagt ind i naturvidenskab, samfundsvidenskab, psykologi og i anden videnskab.


Martin LutherMOD TYRKEN OG JØDEN
af Martin Luther, 232 sider,
genoptrykt marts 2012. (Læs debat).

Tilbud: 180 kr. (+porto).

Paven, tyrken og jøden, disse tre opregner Martin Luther selv som kristendommens store modstandere. På én gang djævelens tjenere og Guds straffende advarsler til kristenheden.

Der er mange, der i dag siger, at vi tallesammen tror på den samme gud, kristne, jøder og muslimer. Det er naturligvis ikke sandt. Vi, der er kristne, tror på Gud som Jesu Kristi Fader, og muslimer, der opfatter Jesus som en tredjerangs profet, og jøder, der opfatter Jesus som en falsk Messias, tror derfor ikke på Gud.

Det er denne enkle sandhed, Marin Luther understreger i sine skrifter om tyrken og jøden. Her bliver kristendommen som tro på Kristus forkyndt - i et lidenskabeligt opgør med den falske tro og enhver usand forbrødring. Alting er ikke lige meget,, og kristendom er ikke tomme, tandløse ord.

Oversat af Chr. Truelsen 1999.


Monica PapazuSignalement af Danmark og dansk åndsliv
af Monica Papazu.

71 sider, 100 kr. (+porto).

Ingen tørster mere efter frihed end den, der har drukket dybt nok af ufrihedens bæger. Med denne længsel efter frihed kom bogens forfatter til Danmark i 1980; men hun fandt endnu mindre åndsfrihed end i sit gamle kommunistland.

Det er denne historie, der her fortælles, idet Monica Papazu tegner et samlet billede af kraftlinierne og den åndelige konflikt, der karakteriserer dansk kultur.

For den kulturrevolution (bruddet med traditionen, ophævelsen af kontinuiteten, livets politisering), som østlandene blev tvunget til at gennemgå under kommunismen, blev også en virkelighed i Danmark. En utopismens og tomhedens ånd gør sig gældende fra Georg Brandes til studenteroprøret og det hele kulturradikale projekt. Men over for den, adskilt ved en afgrund, står den sande kultur med dets værker og dets åndspersonligheder (fra Søren Kierkegaard til Martin A. Hansen).

Kultur er ikke en flugt ind i den tomhed, der foregøgler, at alt kan laves om, dekonstrueres efter forgodtbefindende. Den er derimod at påtage sig menneskets vilkår. Den er en åndens gerning, hvorved menneskets standser sin flugt, kaster anker og finder fodfæste i det, der er. Kulturen er virkelighedens ånd.

Kulturen er på livets side - og ikke på dødens (glemselens) side. Den er en uafbrudt gerning fra slægt til slægt, som giver den enkelte, der kommer til verden, et sted, som han kan kalde sit, et i sandhed menneskeligt hjem, et fælles hjem, hvor generationerne bor sammen, og hvor de for længst forsvundne menneskers stemmer stadig kan høres bag deres gravstene.

Bogen udkom april, 2013.


Monica PapazuDET SIDSTE SLAG PÅ SOLSORTESLETTEN,
Den nye verdensorden - den nye totalitarisme
af Monica Papazu, 116 sider.

TILBUD: 75,-kr. (+porto).

Totalitarismens tid er ikke bragt til ende med kommunismens fald. Dens utopi om en forenet menneskehed i eet retfærdighedens og fredens rige har overlevet det kommunistiske eksperiments fald. Den er gået i arv hos den kolde krigs sejrherre. Natos forvandling til en aggressiv magt og en selvbestal tet verdensøvrighed har afsløret den totalitære tankes fortsatte tilstedeværelse. Krigen mod Serbien har ikke været en almindelig krig, men en ideologisk krig, hvor den ene part, Nato, har gjort sig til dommer over folkeslagene og deres historie. En krig for en ny verdensorden - en krig imod den nationale bevidsthed.

Forestillingen om, det er menneskeligt muligt at skabe "den evige fred" på jorden, er ikke af nyere dato. Det eneste, der er nyt, er eksistensen af en konkret, militær magt, der er stærk nok til at gøre ideen til virkelighed. Ikke således at krigen bringes til ophør, men således at krigen monopoliseres af én verdensmagt, der kan bekrige alle stater og folk.

En ny verdensorden, der indvarsler den permanente krig mod alle. Den åbner mod den yderste vold, som ikke kun er fysisk, men åndelig: Forsøgene på at ændre menneskets bevidsthed og skabe den nye verdensborger uden folkelig samhørighed, forpligtethed og historisk erindring.

Bogen udkom 1999.


Tage SchackPRÆDIKENER
af Tage Schack, 304 sider.

Tilbud: 50,-kr. (+porto).

Prædikener holdt af Tage Schack i krigsårene 1940-45
- inden han blev likvideret af besættelsesmagten den 9. april 1945.

 

Andet oplag, Gyldendal 1981.

(Første oplag blev trykt på Tidehvervs Forlag 1945).


Tage SchackEVERSHARP
af Tage Schack, 223 sider.

Pris: 25 kr. (+porto).

I sine Eversharp og i enkelte små artikler, der findes spredt i TIDEHVERV, gav Tage Schack udtryk for det, han bestandig søgte at komme til klarhed over.

Derfor finder hans kamp for evangeliets forkyndelse i højere grad udtryk i Eversharp og i disse små artikler, hvoraf én er medtaget i denne bog, end noget andet sted i hans forfatterskab, udtalte N. I. Heje.

Udkom første gang 1947.


Roger Scruton

Nationernes nødvendighed,
af Roger Scruton
, 54 sider.

”Jeg tror derfor, at vi står på randen af afgørel­ser, som kunne blive kata­stro­fale for Europa og for verden, og at vi kun har nogle få år til at gøre status over vor arv og genoptage den. Nu mere end nogensinde lyder disse linjer fra Goethes Faust sande for os: Was du ererbt von deinen Vätern hast, Erwirb es um es zu besitzen. Hvad du har arvet fra dine forfædre, erhverv det for at be­sidde det. Vi i Europas nationalstater er nødt til at generhverve den suverænitet, som tidligere gene­rationer så møjsomme­ligt har udformet fra den kristne arv, imperiestyre og Romerretten. Ved at erhverve den, vil vi besidde den, og ved at besidde den vil vi leve i fred inden for vore grænser.” ....
”Ved at genoprette vore nationale parlamenters suverænitet ville vi derfor bringe håb til vort kontinent”

Udgivet af Dansk Samling,
Valby 2005.
Kan bestilles hos Dansk Samling.


RegisterTidehverv register I,
Register over artikler trykt i Tidehverv 1926-1976,
- red.: Inger Heje og Per Aarup Jensen, 30 sider.

Pris: 25,- kr. (+porto)

 

 

Tidehvervs Forlag,
1977.


RegisterTidehverv register II,
Register over artikler trykt i Tidehverv 1977-2001,
- red.: Henrik Frost, 32 sider.

Pris: 25,-kr. (+porto)

 

 

Tidehvervs Forlag,
2002.


Oversigt over udsolgte bøger udgivet på Tidehvervs Forlag kan se her: Udsolgt