Boganmeldelse

Af T. S.. Tidehverv, 1927, s.208. (Axel Rosendal: De gamle Veje (Schønberg. 1927. 123 S.)).

Der er over disse "kirkelige Overvejelser og Betragtninger" en folkekirkelig Vidde og Friskhed, der virker umiddelbart tiltalende som Modsætning til alt blaastemplet Menighedsliv. En vidtfavnende Folkekirke er et friere Sted for Ordets og Aandens Virken end alle private Sammenslutninger indenfor og udenfor - trods disses langt større "Aandelighed" og deraf følgende Pretentioner paa at være den "levende" og "arbejdende" Menighed. - Iøvrigt er der meget i Bogen, der virker noget blegt og selvfølgeligt, og - hvad man ikke skulde vente hos denne Forfatter - altfor venligt forstaaende til de forskellige Sider.