Boganmeldelse

Af C. L.. Tidehverv, 1928, s.108. (Martin Kähler: Der Weg des Menschensohnes. Gundert. Stuttgart. 1927).

En samling andagter, udgivet efter forfatterens død. De handler om nogle hovedbegivenheder i Jesu liv og samler sig især om Peters bekendelse og hvad der staar i forbindelse dermed. De, der sætter pris paa udførlige skildringer af Jesu sjæleliv, af hans forhold til disciplene og en opbyggelig anvendelse deraf, vil finde mange udmærkede og træffende ting deri. Kähler var jo en af sin tids betydeligste og selvstændigste theologer.