Boganmeldelse

Af Sigurd Skot-Hansen. Tidehverv, 1926, s.32. (Gunther Dehn: Die religiöse Gedankenwelt der Proletarienjugend in Selbstzeugnissen dargestellt. (3. Aufl. 1926. 78 S.)).

Denne Bog giver et levende Billede af den religiøse Opløsning, der præger moderne Storstadsungdom. Det mest afgørende er ikke, at Kirken og Kirkens Tro er ophørt med at være et Led i Tilværelsen. Men det skæbnesvangre, som Bogen munder ud i, er, at selve det religiøse Grundlag synes at være ved at briste: Følelsen af at staa over for Gud som en overlegen Magt, man skylder Ærefrygt og Lydighed. Gud er blevet en Privatsag, et Verdensanskuelsesspørgsmaal, et Diskussionsemne. Spørgsmaalet om Gud er der, har omtrent samme Interesse som, om der er Mennesker paa Mars. Saadan er i Virkeligheden Situationen trods alle Anstrengelser fra Kirkens Side.