Boganmeldelse

Af C. L.. Tidehverv, 1928, s.108. (Th. Haering: Die Pastoralbriefe und der Brief des Apostels Paulus an die Philipper. Calmer Vereinsbuchhandlung, Stuttgart, 1928).

Professor Haering i Thuringen, som er kendt fra bøger fra flere omraader inden for theologien, giver her en kort, populær fortolkning til brevene til Thimotheus og Titus samt Filippersbrevet. Han bringer først en oversættelse af hvert afsnit og søger derpaa, i nøje tilknytning til texten, at vise, hvad der staar, uden at gaa særlig dybt ind paa problemerne. Men han er kort og klar.