Rothsteins deportationsprogram

Af CBr, Tidehverv, 2013, nr. 6, s.106-107.

Den ateistiske missionsmand, der længe har holdt en lidt lavere profil - angiveligt fordi han på grund af modgang følte sig som en 'vingeskudt due' - er vågnet op til dåd. I et af den religionshistoriske klikes små skrifter har han taget et nyt skridt i sit universitære deportationsprogram. Efter den kendte devise: det urene må deporteres. Rothstein har denne gang fået øje på de teologiske fakulteters fagdisciplin missionsteologi/-historie. Den skal deporteres fra universiteterne. Hans begrundelse: at kristen mission ændrer de kulturer, den bringes ind i. Kristen mission bærer en værdi, og oven i købet en kulturændrende værdi, og værdibaserede fag, der ændrer 'oprindelige kulturer', bør ikke findes på et universitet. Ja, sådan noget strider simpelthen mod universitetets målsætning. Ægte videnskab er værdifri. Fortæller Rothstein.

Det er jo et ganske omfattende program, Rothstein her formulerer. Deporteres må herefter økonomistudiet, der oplærer i kapitalismens ideer. Deporteres må jurastudiet, der indlærer vestlige retstraditioner. Og udstødes må selvfølgelig også det lægevidenskabelige fakultet, der tænker helt anderledes om sygdomme end den lokale medicinmand. Og for resten: bort med naturvidenskaben, der om nogen har sat 'oprindelig tænkning' under pres. Der bliver tomt i de universitære lokaler, når Mikael Rothsteins deportationsprogram er gennemført.

Men måske afslører Rothsteins aggressive naivitet noget fundamentalt om faget religionshistorie. Dets ureflekterede identitet. Det er et fag født af den kulturradikale pubertetstrods. Opgøret med forældrene, med traditionen. Religionshistorien hader kristendommen, hader alt hvad kristendommen igennem historien har sat sit mærke på, har ændret. Religionshistorie er ren følelse. Det er derfor religionshistorie er et så dårligt og overfladisk fag. Et fag uden evne og vilje til ægte kritisk tænkning. Det går aldrig til biddet. Hvor teologien i århundreder har forholdt sig kritisk til sin egen tradition, er religionshistorien blot et fag for følsomme eftersnakkere af det modsatte af det, den hader, kristendommen altså. Man har i de senere år set værdifri religionshistorikere støtte forslag om ret til omskæring af piger. Man har set dem bakke op om immaners kvindeundertrykkende tirader. Man har set dem forsøge at sælge budskabet om Det Muslimske Broderskabs demokratiske sindelag.

Alt det kan religionshistorikere godt leve med, ja, propagandere for. Men at der i lille Danmark sidder to missionsteologer på et par af vore universiteter, det er for meget. Det er simpelthen truende for de 'oprindelige folk'. Professor Viggo Mortensen er intet mindre end en global trussel. Og det gør mig, oplyser Mikael Rothstein i Weekendavisen, 'sorgfuld i hjertet'. - Mon det ikke snart er på tide at deportere Mikael Rothstein. Til Politiken.

CBr.