På sociologisk genkik

Eversharp, Tidehverv, 1976, s.48.

På sociologisk genkik
Vi havde næsten glemt vor gamle ven Per Salomonsen. Og det var jo nok det, han var klar over. Nu er han imidlertid kommet ind fra kulden og glemsomheden, han luner sig i offentlighedens søgelys som så ofte før. Vi så ham i TV for nylig.

Sociologen har for 117. gang fremskaffet "alarmerende dåbstal", og den er god hver gang. Billeder af gamle landsbykirker, som har stået i snart 800 år, farer hen over skærmen og taler deres stærke historiske sprog, men fra tid til anden skifter billedet, og vi ser Per Salomonsen og hører ham sige med sin stemmes underfundige vægt: "Der er 25 år tilbage".
Disse gallupperende profeter.

Hvad de dog kan se og spå og drage af konklusioner. Er det kaffegrums, der er basis? Nej, det er videnskab. Per Salomonsen har spurgt et par folk i Farum. Og derpå lægger han cirka 25 år til vor kirkes 900-årige historie.

Ja, de arme sociologer, der som andre skæbneprofeter fikserer verdens undergang. Kaffegrums eller statistik og gallup - - - kaffegrumsen er dog festligere, mystikken lidt mere mystisk. Kunne vi ikke få et par spåkoner til hjælp fra tid til anden? De går dog personligt til værks.

I en kommune suspenderede politikerne for nogle år siden deres skønsomhed og sunde fornuft. De havde fået en sociolog på halsen. Let hysterisk smed han tal på væggen ved hjælp af en projektør, hvis engelske navn lempelig oversat er en-hen-over-hovedet projektør. Og tallene fór dem hen over hovedet, de byggede da som sociologen og tallene bød.

Men intet holdt stik. Og nu må politikerne så igang igen, og de bruger deres skøn og deres sunde fornuft og tilkalder ingen sociolog. Jeg ved godt, at en sådan historie kan lyde banal, men Per Salomonsen udfordrer alene til banaliteter. Det ene skal svare til det andet.

Niels Carl Lilleør

Spørgsmål og svar
Spørgsmål: Hvad hedder den biskop, der desavouerer en sognepræst i sit stift, når der klages over en bryllupstales indhold - uden at kende talen?

- Hvad hedder den biskop, der støtter menigheden imod sognepræsten, når denne beder om at måtte undervise konfirmanderne hjemme i henhold til en aftale, der siger, at konfirmandundervisning på skolen forudsætter både menighedsrådets og præstens indforståethed?

- Hvad hedder den biskop, der får en strid imellem en sognepræst og hans menighedsråd til at blusse op igen, efter at flertallet af menighedsrådet havde besluttet at bringe den til ophør?

- Hvad hedder den biskop, som ikke støtter en præst, der tvunget af omstændighederne nødes til at forsvare gudstjenesten imod forstyrrelser.

Svar: Den biskop hedder Henning Høirup og er sat over Aarhus Stift.

Spørgsmål: Hvad gør da den biskop, der således har bidraget stærkt til at bringe een af sine præster i vanskeligheder?

Svar: Han indstiller præsten til afsked i henhold til tjenestemandslovens paragraf 43 om "en dybtgående uoverensstemmelse . . . mellem præsten og menigheden".

Spørgsmål: Hvad er da at sige om en biskop, der handler således?

Svar: Slet intet godt!

sk.