Den lille drejning

Eversharp. Tidehverv, 1969, s.12.

Den lille drejning.
Københavns Kristelige Studenterbevægelse har indledt "Aktion-U" og i den anledning tilstillet præsterne i København et brev, hvori det hedder: "Vor arbejdsgruppe for u-landsproblemer i KKS mener, at vi som kristne har et særligt ansvar for, at den mentalitetsændring sker, som er forudsætningen for ethvert forsøg på at hjælpe så effektivt som det vitterligt ifølge ekspertudsagn er muligt. Vi mener, at evangeliet uomgængeligt må få politiske konsekvenser. Er Deres prædikener i juletiden ikke en udmærket anledning til at give budskabet om Kristi fødsel og det deraf følgende krav om næstekærlighed den drejning, fra prædikestol og menighed ud i alverden, uden hvilken evangeliet ikke er eu-angellion".

Ikke uden grund tilføjes det, at skrivelsen er sendt til Københavns præster af alle konfessioner. Aktion-U ophæver jo de konfessionelle skel: når juleprædikenerne har fået den lille drejning, er alle blevet eet. For alt kan drejes. Også evangeliet. Når budskabet om Jesu fødsel får den lille drejning, er det blevet et andet evangelium.

Det er blevet Aktion-U.

sk.

Sandhedens erkendelse.
Fornuftens øjeblik kan komme til enhver. Det kan også komme til Jesper Jensen. Denne fortaler for den totale frihed og det totalitære frisind, som vi før har haft anledning til at beskæftige os med i disse spalter, har i efteråret udgivet en bog, der mest er et optryk af gamle artikler, og som ikke påkalder sig den største opmærksomhed. Dog er der en passus, det er værd at bemærke. Fornuften er ved at komme til Jesper Jensen. I en artikel fra Politisk Revy fra april 1967 skrev han om børns sjæleliv: "Vi ved ikke det hele. Men vi ved meget. Det vil sige, det er psykologer og andre experter i udviklingspsykologi, der ved det. Mødrene ved umådelig lidt. Ikke desto mindre har man en fantastisk, ja næsten skandaløs tillid til de naturlige moderkvalifikationer".

Denne artikel er genoptrykt i bogen, men i ændret udgave. Det går fremad for Jensen. Nu lyder samme afsnit: "Vi ved ikke det hele. Men vi ved noget. Det vil sige, det er psykologer og andre experter i udviklingspsykologi, der ved det. Almindelige mødre ved af gode grunde umådelig lidt. Ikke desto mindre har man en grundfæstet tillid til "de naturlige moderkvalifikationer"".

Vi hilser bevægelsen fra meget til noget velkommen. Det glæder os, at Jesper Jensen, der før vidste meget, nu begrænser sig til at vide noget. Beskedenhed kan være en borgmesterdyd og en nødvendighed. Når Jensen i næste optryk af artiklen er kommet fra noget til ingenting, er fornuften kommet til Jensen.

sk.

Røde vindhaner.
Der forestår en omvæltning. Det er på Gyldendal, hvor revolutionen slår ind. Vindrosen bliver fra januar overtaget af nye redaktører, der er oprørere imod det bestående samfund. Ejvind Larsen og Jørgen Bonde Jensen vil i de kommende år gøre tidsskriftet til et revolutionært kamporgan, der med al den magt, det besidder, vil prædike opstand mod dem, der besidder magten. Hilmar Baunsgaard skal nok komme i søgelyset. Poul Hartling vil sikkert heller ikke gå fri. Erfaringen viser, at revolutionens talsmænd vælger deres modstandere med omhu og nedsabler dem til fodsålerne. Fra Røde Hanes forlag træder oprørerne i en oprørt tid ind på Gyldendals bonede parketgulve og tager sig oprørsrollen på.

Fra galleriet ser vi forestillingen i møde med forventning.

sk.

Apropos ungdomsoprøret:

At være ung, ja det er stort.
At være frelst dog større er.
At være både ung og frelst,
det er det største i verden her.

(Af sangblad, udgivet af "Ungdom for Kristus").

sk.