Den kirkelige debat

Eversharp, Tidehverv, 1981, s.36.

Den kirkelige debat
P. G. Lindhardt om den kirkelige debat:
"Den debat, der foregår, er om uendeligt små ting - eller ganske frugtesløs. Tænk, at der idag, hvor vi har masser af kvindelige præster, og ca. 50 pct. af de teologistuderende er kvinder, stadig findes folk, som med samme forbitrelse som for 30 år siden protesterede mod kvindelige præster. Skønt udbuddet inden længe vil være sådan, at også de bliver nødt til at ansætte kvinder. Det kalder jeg sløvhed. Der er ikke mening skabt i det!" (Berlingske Tidende 18. jan. 1981).

En ikke uinteressant afsløring af, at for P. G. Lindhardt er der kun mening i et synspunkt, når det er på mode og har passende tilslutning. En form for markedsøkonomi i teologien. Udbud og efterspørgsel. Når der er stort udbud af kvindelige præster, må synspunktet på kvindelige præster eo ipso ændres. For det er frugtesløst og derfor meningsløst at mene, hvad der ikke kan markedsføres....

Vi udtaler os ikke her om kvindelige præster. Men vi konstaterer, under hvilket synspunkt P. G. Lindhardt udtaler sig. Det har jo også interesse til belysning af den kirkelige debat i efterkrigstiden, i hvilken han har spillet en vis rolle.

"Det, der ej betaler sig,
det kan ikke rage mig!"

sk.