Til hvilken side hveranden gang

Eversharp, Tidehverv, 1985, s.32.

Til hvilken side hveranden gang.
I Jyllands-Posten 9. januar har P.G. Lindhardt en anmeldelse af afdøde H.B. Davidsens erindringer fra en 43-årig præstegerning i Himmerland. Lindhardt bemærker: "Det hører nok til hans tidehvervske trosbekendelse, at man ikke skiftede embede, men blev hvor Gud eller tilfældet nu engang havde anbragt en".

I Den danske kirkes Historie, bind VIII, p. 191, skriver samme P.G. Lindhardt: "Når man - navnlig efter 1945 - har kunnet tale om "præsteflugt", skyldes det netop ofte at de tidehvervspåvirkede i begribelig skuffelse fandt præstegerningen mere og mere overflødig og meningsløs".

De to bemærkninger kaster et ikke uinteressant lys over kirkehistorikerens særpræg.

sk.

Epoke.
Der er kommet et litterært-kulturelt tidsskrift af anti-totalitært tilsnit - omsider, er vi fristet til at sige, for det er på tide, at opgøret med 68-ideologien får mund og mæle flere steder end i Tidehverv. Vi hilser Epoke velkommen. Og vi vil udtrykke håbet om, at det må have vilje, mod og måske især radikalitet til at kunne tage opgøret.

Vedrørende sidste punkt kan vi ikke undertrykke en vis tvivl. Vi håber, den vil vise sig ubegrundet. Men i anledning af redaktionens præsentationsartikel føler vi trang til at gøre opmærksom på, at åbenhed er ikke en position i sig selv. Den følger af noget andet. Og pluralisme kan godt være et finere ord for leddeløshed. Hvis Epoke virkelig vil være anti-totalitært og ikke bare intetsigende, må udgiverne nok overveje det forhold, at totalitarisme kan i sidste instans ikke bekæmpes med "informationer", men kun af det standpunkt eller den forkyndelse, der siger nej til det totalitære princip.

Vi vil vende tilbage til sagen.

sk.