En biskop ved reformations-jubilæet

Eversharp, Tidehverv, 1986, s.112.

En biskop ved reformations-jubilæet.
"Også indadtil i vor egen hjemlige sammenhæng mener jeg, at der må drages følger af denne klare tale om, at det ikke lader sig gøre at skille det åndelige fra det "verdslige", politiske... Alle hans (Kristi) befriende handlinger er et tegn på, hvad kirken er kaldet til at gøre nu, og tillige et tegn på den fuldkomne befrielse af hele menneskelivet og hele skaberværket, som skal komme, når Kristus gør alle ting nye". (Biskop Henrik Christiansen i Weekendavisen 24. januar 1986).

"Reformationens hovedsag er det ubetingede og uafkortede budskab om syndernes forladelse, barnekår hos Gud og evigt liv alene i kraft af Guds gerning i Kristi forsoning og opstandelse". (Biskop Henrik Christiansen i Indre Missions Tidende 19. okt. 1986).

Hvordan ser der i grunden ud i en sådan biskops indre? Vi må nøjes med at mindes kamæleonen, hvis bispekåbe tager farve efter de til enhver tid herskende omgivelser.

sk.