Igen og igen

Eversharp, Tidehverv, 2001, s.194.

Det er smukt, men også tankevækkende at se den energi, hvormed bl.a. gejstlige i den nuværende situation understreger, at vi skal beskytte de i Danmark bosiddende muhamedanere. Igen og igen og igen bliver vi formanet herom. Ja, naturligvis. Vi skal overholde loven. Vi skal ikke bryde den ved at forulempe sagesløse. Naturligvis.

Det er vanskeligt at frigøre sig for mistanken om, at denne indstændige formaning om dette selvfølgelige fungerer som en undskyldning for at flygte fra forpligtelsen til at forkynde evangelium i konfrontation med islam.

sk.