En parallel

Eversharp, Tidehverv, 2001, s.99.

1913-20 var P. Munch forsvarsminister i den radikale regering Zahle. P. Munch var forsvarsnihilist og optaget af at afruste Danmark. Enkelte fandt hans beklædelse af dette ministerium grotesk.

Johs. Lebech er i dag kirkeminister, men åbenlyst forarget over folkekirkens eksistens og nu optaget af at inddele kirken i storsogne med mobile præstehold. Enkelte finder hans beklædelse af kirkeministeriet grotesk.

sk.