Stop Tyven!

Eversharp, Tidehverv, 1939, s.24.

Eversharp ved Tage Schack

Stop Tyven!
Det hænder, naar en Forbryder forfølges, at han for at vildlede Forfølgerne selv giver sig til at raabe "Stop Tyven". Det hænder ogsaa, at han ved dette Trick skuffer de mindre opmærksomme Tilskuere. I Tillid hertil har Pastor Chr. Bartholdy atter forsøgt det i et Stykke i Kirkefondets Blad, der, endogsaa for et Guds Barn som han, maa siges at være ualmindelig perfidt. Efter at have gentaget (men denne Gang mere tilsløret og fejgt) sin Beskyldning mod "Tidehvervspræsterne" for Dovenskab og Ligegladhed (men overfor mig, som Artiklen drejer sig om, tør han ikke være véd det) gaar han over til det egentlige: at Tidehvervspræsterne "prædiker og handler imod deres Ordinationsløfte. For, da vi blev ordinerede, lovede vi "flittigt at formane vore Tilhørere til Omvendelse." Men Pastor B. véd godt, at vi som Prædikanter overhovedet ikke bestiller andet, medens han selv prædiker en "Omvendelse", som hverken er luthersk eller skriftmæssig, og naar han taler til Missionsfolk og "troende Mennesker", formaner han netop ikke "flittig til Omvendelsen"; dér er det kun af en Fejltagelse, at han, som han engang saa smukt udtrykte det, "fyrer en Omvendelsesprædiken af". Derfor er det ham og hans Lige, der overtræder Ordinationsløftet; og selvom hans Nødskrig her skulde forvirre nogle, vil det dog ikke i Længden kunde dække over den virkelige Forbryder.

T. S.