Mellemkirken

Af ncl, Tidehverv, 1990, nr. 1, s.8.

Den danske Folkekirke blev i efteråret 1989 udstyret med en instans, som bedst kan karakteriseres som Mellemkirken. Dens basis er ti stiftsråd, to præster og fire lægfolk.

Men hvem er Mellemkirkens præst?

Evangeliets forkyndelse betyder, at tilværelsen struktureres. Kun sværmere kender ingen grænser og intet ansvarsområde. Det lyder kunstigt og forskruet at sige: "Sognet er ikke en guddommelig struktur". Nu og da føjes til, at Den danske Folkekirke ikke er identisk med Guds ordning. Hvor vil man hen med sådanne udsagn? Mig forekommer slig spekulation at ligne følgende: - Kan den almægtige Gud skabe en sten så stor, at han ikke selv kan løfte den? Det fortælles om en præst, at han blev sat til vægs af sognets autoriserede filosofiske snakkehoved med just det spørgsmål. Præsten gjorde den fejl at tage spørgsmålet alvorligt - indtil hans femårige datter brød ind: - Det kan han da sagtens, men han gør det ikke, for han er ikke et pjattehoved ligesom dig.

Det er Mellemkirkens ikke alt for tanketunge ideolog, Johannes Langhoff, der igennem dyre annoncer i Menighedsrådenes Blad har kundgjort, at "Folkekirken er ikke sig selv nok". Den savner "et vindue ud til verden". Og kirkeministeren supplerer beredvilligt: "Kirken skal op på dupperne". Dette er Mellemkirkens og den økumeniske Verdenskirkes nøjsomme basis. Verbalt kling-klang fra et vældigt klokketårn. Her finder ordet international sin begrundelse.

Og sognet er med sine 1700 sjæle selvfølgelig for intet at regne mod internationalismens menneskemasser.

Men Vorherres orden og struktur, hans grænser og gøremål er enkel: "En mand gik ned fra Jerusalem til Jeriko og faldt i hænderne på røvere. Og de lod ham ligge halvdød". Og præster og internationale levitter hastede forbi, til gudstjeneste i Verdenskirken om alverdens nød. For her er gejstlighedens ansvarsområde den hele vide verden, og Vorherre har ikke skabt sognet. Og den halvdøde bliver liggende halvdød, for der er ikke mere den grænse og det område, inden for hvilket der er ansvar …

Taler vi dansk i Danmark, da hedder kirkens basis stadig sognet og gudshuset hedder sognekirken.

ncl.