Trykkefrihedsselskabet af 2004

Af David Gress, Lars Hedegaard, Søren Krarup, Jesper Langballe, Kai Sørlander. Tidehverv, 2004, s.179.

For et stykke tid siden blev det afsløret, at Dansk PEN, som skulle have forsvaret af ytrings- og åndsfriheden som sit formål, viser sig at praktisere ufriheden, idet kun personer med de politisk korrekte meninger kan optages som medlemmer.

I denne situation finder vi det påkrævet at danne et andet forum til værn for ytringsfriheden, der efter vores mening er truet af netop den politiske korrekthed, der bestemmer Dansk PENs praksis, og vi indbyder derfor tilhængerne af ytrings- og åndsfriheden til at deltage i skabelsen af et selskab, der efter god dansk tradition skal være i forlængelse af "Selskabet til Trykkefrihedens rette Brug". Som bekendt var dette navnet på den forening, der blev stiftet i Danmark i 1835, hvor enevælden ligesom nutidens politiske korrekthed var optaget af at styre og begrænse ytringsfriheden, og hvor dette trykkefrihedsselskab oprettede afdelinger over hele landet og opnåede en betydelig indflydelse, indtil grundloven af 1849 endeligt fastslog, at "enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene" (§ 77).

Det er hensigten at øve en tilsvarende indsats i en periode, hvor ideologisk selvretfærdighed truer med at begrænse friheden i den offentlige debat, og vi har til hensigt at træde i brechen for det frie ord hvor som helst, dette er truet og uanset, hvem der truer det. Dette er formålet.

Midlet hertil er at danne et trykkefrihedsselskab med økonomisk formåen, som kan yde hjælp og beskyttelse dér, hvor ytrings- og åndsfriheden er truet.

Derfor opfordrer vi dem, der er enige i vort formål, til at indmelde sig i "Trykkefrihedsselskabet af 2004". Det sker ved henvendelse til

Max Stubgaard, Gribskovvænget 7, Gadevang, 3400 Hillerød, tlf. 48252915.

I løbet af foråret 2005 indkaldes til medlemsmøde, hvor foreningens ledelse vælges og vedtægterne fastlægges.

David Gress, Lars Hedegaard, Søren Krarup, Jesper Langballe, Kai Sørlander