Protest

Af Dea Trier Mørch & Niels Barfoed. Tidehverv, 1991, s.101.

Kære Søren Krarup.
Jeg vil gerne, anmode om, at vedlagte kopi af min og Dea Trier Mørchs protest bringes som mit svar til Jesper Langballes artikler Gidslet I og II.
På forhånd tak!

Med venlig hilsen
Niels Barfoed.


Salman Rushdie.
"Dødsdommen" over den britiskindiske forfatter Salman Rushdie går snart ind i sit tredje år. Præstestyret i Teheran er ikke til sinds at trække den tilbage. Heller ikke trods den fremstrakte hånd fra Salman Rushdie, der d. 24. dec. sidste år udsendte en personlig erklæring i forsonlighedens ånd.

At en fremmed magt uhindret kan udstrække sit religiøse retssystem til en britisk statsborger er en krænkelse ikke alene af engelsk ret, men også af internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig.

Danske forfattere opfordrer regeringen til at gå i spidsen for en international undersøgelse af, hvad der kan iværksættes for at bringe den ulykkelige situation til ophør. Den er ikke alene en uhørt belastning for den ramte forfatter. Den kan principielt opstå overalt og rummer derfor en universel trussel mod ytringsfriheden.

30.12.1990.
Dea Trier Mørch, Formand for Dansk Forfatterforening, & Niels Barfoed, Præsident for Dansk PEN.