Et museumsbesøg

Af Majken Frost, Tidehverv, 2001, s.110.

Onsdag før påske var vi - bedstemor med to børn og fire børnebørn plus kammerat til ældste barnebarn - på Koldinghus slot. Ikke mindst de historiske sale med uniformer og våben fra 1848 og -64 optog; de ældste af børnebørnene kan deres Rasmus fra Rodskovbøger og stod længe foran billederne af Olav Rye og af tilbagetoget fra Dannevirke. Men også den imponerende udstillingssal med hængebroerne betog, - mon broerne holdt til at der blev trampet Bukke-Bruse på dem. Og fryd: helt nede 50 computere, hvorpå man kunne trykke sig ind på det danske toneangivende kleresi og dets svar på livets og tidens store spørgsmål.

Jeg er ikke sikker på, at kleresiet eller museets direktør ville have været tilfredse med den konkurrence i at finde tåbelige svar, som omgående opstod hos de ældste, for respektløsheden var til at tage og føle på, men helt på sin plads.

På et tidspunkt meldte sulten sig, og madpakkerne og termokaffen blev åbnet på en bænk i gården. Det var lidt koldt, men det gik. "Her må I ikke sidde" oplyste en venlig kustode os dog efter få minutter, "medbragt mad skal spises i rummet ved siden af cafeteriet. Der er stole og borde". Jo, det havde vi set, men også skiltet, der fortalte, at rummet var for skoler og børnehaver og ikke måtte benyttes af andre. "Hvor skal en familie spise" spurgte vi, for selvfølgelig ville vi da være lovlydige. "Jamen, det må så være uden for slottet" svarede han lidt forvirret og ubehagelig berørt og fortrak skyndsomt. Vi blev - og ryddede pænt op efter os.

Men nej, - familien eksisterer ikke i moderne tankesæt og indretning. I dagens Danmark færdes man i organiseret flok - eller betaler fuld pris. En mor ville i Zoologisk Have med sine to børn, men billetprisen var imponerende. Mens hun overvejede, marcherede en dagplejemor gratis ind. "Her i kommunen er der født 103 børn i det forløbne år. Dem skal vi skaffe institutionsplads til allesammen" oplyste et bekymret byrådsmedlem i en Tv-avis.

"Hvis man som forældre bare ønsker sine børn i de mindste klasser undervist og altså ikke, at de skal gå i skole til kl. 14 pga. pædagogiske aktiviteter; - hvad så?" spurgte en mor i et sogn, hvor den lokale skole "kørte" to-årigt forsøg med helhedsskolen. "Så må man søge privatskole" var inspektørens kategoriske svar.

For familien er ikke eksisterende for det officielle og såkaldt folkelige Danmark.

Majken Frost.