NB.

Af N. I. Heje, Tidehverv, 1939, s.12.

Problemet rejser sig nu i sin fulde styrke om Kirkefondet vedblivende bør have monopol paa Københavns Kirkesag, og da det jo hidtil med rette er støttet fra alle sider dermed indirekte paa den danske kirke. En kirkesag paa folkekirkelig basis er tiltrængt. Det vil være rimeligt om spørgsmaalet rejses blandt andet paa baggrund af Kirkefondets tidligere holdning i Højdevangs Sogn og dets holdning nu ved Pastor Tage Schacks ansættelse i Simon Peters Sogn. Tidehverv er villig til samarbejde med andre om en positiv nyorientering i kirkesagen.