Tidehverv

Af N. I. Heje, Tidehverv, 1989, s.204.(Genoptryk fra Tidehverv, marts 1928).

Vi ønsker ikke, at nogen skal arbejde med ved dette blad for vor skyld, men kun for deres egen skyld. Vi ønsker ikke at presse nogen, allermindst de såkaldt betydelige, men på den anden side vil vi heller ikke lukke nogen ude, der vil gå ind under vore kår, dvs. stille sig på lige fod med os.

Vi står i sammenligning med andre kirkelige røster frygtende og menneskelig talt ret rådløse. Vi mener ikke at kunne antage, at Gud lever og at kristendommen er sejrende; snarere synes det os, at evangeliet er slået ud, og derfor tanken om solidaritet og gudsriget taget op i en liberal, human karikatur. Dette syn og denne stilling er hverken lys eller mørk, men den er meget krævende, det ser vi godt.

Derfor opfordrer vi til medarbejde. Der er nemlig utvivlsomt både en vis reel og formel begavelse bag Tidehverv, men meget ringe kraft.