Et ord om Kierkegaard

Af sk., Tidehverv, 2001, s.53.

I 1877 udgav Georg Brandes en bog om Søren Kierkegaard. Den havde eet eneste formål: at forvirre den danske læseverden og ligegyldiggøre Kierkegaards forfatterskab og demontere hans anliggende. "Der findes en nordisk forfatter hvis bøger ville interessere Dem, hvis de blot var oversatte, Søren Kierkegaard", skrev Brandes i 1888 til Friedrich Nietzsche, "han levede 1813-55 og er efter min mening en af de dybeste psykologer, der overhovedet har eksisteret. En lille bog, jeg har skrevet om ham (oversat Leipzig 1879) giver ikke nogen fyldestgørende forestilling om hans geni, for denne bog er en slags kampskrift, skrevet for at hæmme hans indflydelse".

Ja, den kulturradikale Georg Brandes ville for enhver pris forhindre, at Søren Kierkegaard blev hørt og læst som den kristelige forfatter, hvis forfatterskab er det lidenskabelige opgør med humanismen og den humanistiske emancipation, og til den ende gjorde Georg Brandes det æstetiske og biografiske ved Kierkegaard til det hele. Hans anliggende blev fejet til side. Kierkegaards kristelige anliggende blev bevidst og omhyggeligt overhørt og forfalsket.

Fornylig fik Joakim Garff Georg Brandes-prisen for sin bog om Søren Kierkegaard, "SAK", og det er med beklagelse, vi konstaterer, at han har fortjent den. Joakim Garff skriver et smukt dansk. Han har forsket flittig og grundigt i de kierkegaardske arkivalier. Men han er helt uden interesse for Kierkegaards anliggende og kommer derfor til at gå i Georg Brandes' fodspor.

Æstetisk kispus. Biografiske kombinationer og fnisende nyfigenhed. Åh, det er så interessant! Men anliggendet - hvad var Kierkegaards anliggende? Eller var Kierkegaard virkelig kun en æstetisk kokette, optaget af at sætte sit litterære lys oven på skæppen?

Ikke et ord om hans opgør med Orla Lehmann og liberalismen, ikke et ord om det etiske afsnit og prædikenen i "Enten-Eller". Nej, ikke et ord om det væsentlige i dette det væsentligste af alle danske forfatterskaber.

Kierkegaard har fortjent bedre og Joakim Garff burde have kunnet gøre det anderledes.

Vi vender tilbage til bogen.